İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı

BAŞVURU FORMU


Lütfen adınızı ve soyadınızı giriniz
Lütfen sizinle iletişime geçebileceğimiz geçerli bir mail adresi giriniz.
Lütfen sizinle iletişime geçebileceğimiz geçerli bir telefon numarası giriniz.
captcha captcha

Formunuz Kaydediliyor... Lütfen bekleyiniz.

Eğitimin Konusu: İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı

Programın Amacı:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Emekli Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Lütfi İNCİROĞLU ve Sos.Güv. E. Başmüfettişi Bilirkişi Yılmaz AYDINER Koordinatörlüğünde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı eğitimi Haliç Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde!


İş dünyasının en önemli ihtiyaçlarından birisi iş ve sosyal güvenlik alanında uzman personel sağlanmasıdır.

İş hukuku, sosyal güvenlik, ücret ve tazminatların vergilendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ve bordro gibi konularda işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak uzman personel talebi fazla olmasına rağmen, bu alanda yetişmiş az sayıda personel bulunmaktadır. Program, uygulamaları doğru ve süreklilik arz edecek şekilde hayata geçiren, gerek pratik gerekse teknik bilgi ve alt yapıya sahip, donanımlı ‘İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı’ yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programın İçeriği:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığına Giriş

Bireysel İş Hukuku (4857, 5953, 854)

İş Sözleşmesinin Kurulması, Sona Erdirilmesi, Bildirimli Fesih

İş Hukukunda Yıllık İzin Uygulamaları

Çalışma Süreleri ve Fazla Çalışma (Mesai)

Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Çalışma

SGK ve İş Müfettişi Denetimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Sosyal Güvenlik ve İş Hukukunda İdari Para Cezaları ve İtiraz Yolları

SGK Prim Teşvikleri

İşçi ve İşverenin Haklı Nedenle Derhal FeshiToplu İşçi Çıkışı, İş Güvencesi ve Feshin Hukuki Sonuçları

Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Davaları

Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Uygulamasında Yasal Düzenlemeler

İhbar-Kıdem Tazminatlarının Hesaplanması

İş Güvencesi ve İşe İade Davaları

İkale Sözleşmesi Mobbing ve Psikolojik Taciz

SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar

Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları

4-1/B (Bağ-Kur) Sigortalılarına İlişkin Uygulamalar

5510 Sayılı Kanunda Borçlanmalar ve Hizmet Birleştirmeleri

Toplu İş Hukuku, Sendikalaşma ve TİS Süreci

Personel Özlük Dosyası Oluşturulması,

Personel İşlemlerinde Belgelendirme (Tutanak, Savunma İsteme, İhtarname ve Diğer Personel İşlemlerine İlişkin Belgelerinin Düzenlenmesi, İş Hukukunda İşverenlerin Bildirim Yükümlülükleri, Son Yargıtay Kararları)

İş Hukukunda Yıllık İzin, Fazla Çalışma ve İstihdam Yükümlülükleri

5510 Sayılı Kanunda Önemli Uygulamalar ve Bildirimler

SGK’da Emeklilik İşlemleri ve Uygulaması

İşletmelerde Alt İşveren Uygulamaları ve Yönetimi Asgari İşçilik Uygulamasında Genel Esaslarİş Kazası ve Meslek Hastalığında Yükümlülükler

Analık Sigortası ve Doğum Yardımları

İşsizlik Sigortası Uygulaması

İş Sağlığı ve Güvenliği

Ücret Bordrosu Düzenlenmesi, Zorunlu BES

Kişisel Verilerin Korunması

SGK E-Bildirge, E-Sigorta Uygulaması

İş ve Sosyal Güvenlikte Güncel Gelişmeler

Güncel Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi

Eğitime Kimler Katılabilir:
 

 • Üst Düzey Yöneticiler,
 • İnsan Kaynakları Yöneticileri,
 • İnsan Kaynakları Uzmanları,
 • Personel Yöneticileri,
 • Personel Uzmanları, Avukatlar,
 • Sendikacılar,
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler,
 • Yeminli Mali Müşavirler,
 • Mali Uzmanlar,
 • Muhasebe Uzmanları,
 • Mali İşler Denetçileri,
 • YMM Denetçileri,
 • Özel ve Kamu Sektörü Denetim Elemanları,
 • Sosyal Güvenlik Danışmanları ve ilgili bölümlerin öğrencileri.

Eğitim Tarihi:  4 Eylül 2021

Eğitimin Süresi: 60 Saat
 

Sertifika Hakkında:

Rektörlük Onaylı Eğitim Sertifikası

Eğitim Yeri:

Eğitimlerimiz Sosyal Mesafe ve Hijyen kuralları dikkate alınarak örgün yapılacaktır. Ancak hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının ve kısıtlamaların devam etmesi durumunda online olarak gerçekleşecektir.

Ödeme Bilgileri:

 • Nakit veya Kredi Kartı,
 • Banka EFT veya Havale,

Banka Hesap Numarası:

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

Vakıflar bankası –Mercan Şubesi

HESAP NO: 15800 7302151097

IBAN NUMARAMIZ: TR980001500158007302151097

Eğitim Detayları Hakkında:

Feride Nur AYRANCI  ferideayranci@halic.edu.tr 

0212 944 24 44 /  3036    -   533 702 44 69