Search Your keyword

Haliç Üniveristesi
Hakkımızda

Haliç SEM

Haliç Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Araştırma Merkezi olarak kurulduğumuz günden bu yana kurumsal eğitimler, genel katılıma açık programlar, mesleki eğitimler ve konferanslar ile ulusal ve uluslararası olmak üzere çeşitli alanlara yönelik eğitim programları gerçekleştirmektedir. Profesyonel ve güçlü eğitmen kadrosu ile eğitim programlarını birey ve kurumların hem iş hem de kişisel yaşamlarına güçlü katkılar sunacak şekilde tasarlamaktadır. Bu eğitimler aracılığıyla merkezimiz, bilgiyi topluma iletmek ve sektörlerde uzman kişilerin çalışmasına aracı olmayı hedeflemektedir.

Merkezimiz; düzenlediği eğitim programları çerçevesinde 5344 üzerinde katılımcıya sertifikalı eğitimler ve seminerler düzenlemiş olup programları başarıyla tamamlayan tüm katılımcılara Uluslararası geçerliliği olan, E-Devlet sisteminde sorgulanabilen, Rektörlük onaylı Eğitim Sertifikası verilmektedir.

Değerlerimiz

Vizyonumuz

Gelişen ve değişen dünya koşullarında ihtiyaç duyulan tüm alanlarda, tüm gruplar için uygun ve donanımlı programlarla yaşam boyu öğrenime aracı olarak bilgiyi topluma aktarmak, iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak, bilimselliği desteklemektir.

Misyonumuz

Birey ve kurumların hızla gelişen ve değişen dünya koşullarında, rekabet üstünlüğü sağlaması ile bilgi ve yetkinlik düzeylerini geliştirerek, yeni yetenekler edinecekleri, nitelikli, kaliteli, programlarıyla hem uygulamalı hem de teorik yaşam boyu eğitim hizmeti sunmaktır.

2002

Kuruluş Yılı

+ 2000

Eğitim Programı

+556000

Eğitim Saati

5344+

Katılımcı

Referanslar

Değerli İş Birliklerimiz

Görüşler

Haliç Katılımcı Görüşleri