HALİÇ SEM Hakkında

Haliç Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Araştırma Merkezi olarak kurulduğumuz günden bu yana kurumsal eğitimler, genel katılıma açık programlar, mesleki eğitimler ve konferanslar ile ulusal ve uluslararası olmak üzere çeşitli alanlara yönelik eğitim programları gerçekleştirmektedir. Profesyonel ve güçlü eğitmen kadrosu ile eğitim programlarını birey ve kurumların hem iş hem de kişisel yaşamlarına güçlü katkılar sunacak şekilde tasarlamaktadır. Bu eğitimler aracılığıyla merkezimiz, bilgiyi topluma iletmek ve sektörlerde uzman kişilerin çalışmasına aracı olmayı hedeflemektedir.

Merkezimiz; düzenlediği eğitim programları çerçevesinde 10.000 üzerinde katılımcıya sertifikalı eğitimler ve seminerler düzenlemiş olup programları başarıyla tamamlayan tüm katılımcılara Uluslararası geçerliliği olan, E-Devlet sisteminde sorgulanabilen, Rektörlük onaylı Eğitim Sertifikası verilmektedir.

Vizyonumuz: Gelişen ve değişen dünya koşullarında ihtiyaç duyulan tüm alanlarda, tüm gruplar için uygun ve donanımlı programlarla yaşam boyu öğrenime aracı olarak bilgiyi topluma aktarmak, iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak, bilimselliği desteklemektir.

Misyonumuz: Birey ve kurumların hızla gelişen ve değişen dünya koşullarında, rekabet üstünlüğü sağlaması ile bilgi ve yetkinlik düzeylerini geliştirerek, yeni yetenekler edinecekleri, nitelikli, kaliteli, programlarıyla hem uygulamalı hem de teorik yaşam boyu eğitim hizmeti sunmaktır.

1

Öğrenci

1

Mezun

1

Akademisyen

1

Laboratuvar