HALİÇ SEM Hakkında

HALİÇ SEM, hızla gelişen ve değişen dünya koşullarında, birey ve kurumların rekabet üstünlüğü sağlaması amacı ile bilgi ve yetkinlik düzeylerini geliştirerek, yeni yetenekler edinecekleri, nitelikli, kaliteli, programlarıyla yaşam boyu eğitim hizmeti sunar.

Birey ve kurumların sürekli gelişen rekabet ortamında, başarılı bir şekilde var olabilmeleri için, yaşam boyu öğrenmeye adapte olmaları gerekmektedir. HALİÇ SEM, teknolojik ve entelektüel gelişimler ışığında; en yeni, en üstün eğitim ihtiyacına adapte olur. Yaşam boyu öğrenmeye açık her birey ve her kurum için, çeşitli programlar hazırlayan HALİÇ SEM ile entelektüel sermayenize nitelikli yatırımlar sağlayacaksınız.

HALİÇ SEM; kurumsal eğitimler, genel katılıma açık programlar, bireysel mesleki eğitim ve konferanslar ile ülkemizin en önemli kaynağı olan insana yatırım yapar. Kişi ve kurumların bilgisine, becerilerine ve ekonomik ilerlemesine ivme kazandıran, kısa ve uzun dönemli programlar sunar.
İş yaşamının her alanında, gerekli olan nitelikli insan gücünü sağlayabilmeleri için kaliteli, yenilikçi, çağdaş eğitim ve gelişim hizmetini sunar.

Eğitim, öğretim ve birey odaklı öğrenmede mükemmelliği hedefleyen HALİÇ SEM, katılımcılarının entelektüel yeniliklere ulaşması yolunda, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için; her zaman destekleyici ve geliştirici bir unsur olacaktır. Profesyonel ve güçlü eğitmen kadrosu ile HALİÇ SEM, eğitim programlarını; birey ve kurumların hem iş hem de kişisel yaşamlarına güçlü katkılar sunacak şekilde tasarlar.

HALİÇ SEM rekabet üstünlüğü sağlamayı hedefleyen birey ve kurumlar için; nitelikli, kaliteli, destekleyici, ulaşılabilir güncel eğitim ve programlar sunan, lider bir yaşam boyu eğitim merkezidir.

1

Öğrenci

1

Mezun

1

Akademisyen

1

Laboratuvar