HALİÇ SEM Hakkında

Haliç Üniversitesi sürekli eğitim merkezi olarak amacımız; Birey ve kurumların hızla gelişen ve değişen dünya koşullarında, rekabet üstünlüğü sağlaması ile bilgi ve yetkinlik düzeylerini geliştirerek, yeni yetenekler edinecekleri, nitelikli, kaliteli, programlarıyla yaşam boyu eğitim hizmeti sunmaktır.

Sürekli eğitim merkezi; kurumsal eğitimler, genel katılıma açık programlar, bireysel mesleki eğitim ve konferanslar ile ülkemizin en önemli kaynağı olan insana yatırım yapar. Kişi ve kurumların bilgisine, becerilerine ve ekonomik ilerlemesine ivme kazandıran, kısa ve uzun dönemli programlar sunar.

Eğitim, öğretim ve birey odaklı öğrenmede mükemmelliği hedefleyen merkezimiz, katılımcılarının entelektüel yeniliklere ulaşması yolunda, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için her zaman destekleyici ve geliştirici bir unsur olacaktır.

Profesyonel ve güçlü eğitmen kadrosu ile eğitim programlarını; birey ve kurumların hem iş hem de kişisel yaşamlarına güçlü katkılar sunacak şekilde tasarlar. Yaşam boyu öğrenmeye açık her birey ve her kurum için, çeşitli programlar hazırlayan merkezimiz entelektüel sermayenize nitelikli yatırımlar sağlayacağınız bir yaşam boyu eğitim merkezidir.

1

Öğrenci

1

Mezun

1

Akademisyen

1

Laboratuvar