Pediatrik Psiko - Onkoloji Sertifika Programı

BAŞVURU FORMU


Lütfen adınızı ve soyadınızı giriniz
Lütfen sizinle iletişime geçebileceğimiz geçerli bir mail adresi giriniz.
Lütfen sizinle iletişime geçebileceğimiz geçerli bir telefon numarası giriniz.
captcha captcha

Formunuz Kaydediliyor... Lütfen bekleyiniz.

Pediatrik Psiko-onkoloji Eğitimi ve Süpervizyon Uygulaması

PROGRAMIN AMACI

Kanser her evresinde birçok mücadele gerektiren, çok boyutlu psikososyal sorunlar yaratan bir hastalık grubudur. Bu hastalık grubunun sağlıklı yönetilebilmesi için onkolojiye temas eden tüm birimlerin uyum içinde çalışması gerekir. Özellikle çocukluk çağı kanserlerinin psikososyal yönetimi büyük bir önem taşır.

Haliç Üniversitesi ve Psikoonkoloji Derneği (POD) işbirliğinde başlatılacak olan bu eğitimin amacı kanser tedavisi gören çocuklar ve yakınlarıyla çalışan tüm sağlık uzmanlarının (ve ilgili iş kollarının) çocuk çağı kanser hastalığını tanıması, tedavi seyri boyunca karşılaşılabilecek psikososyal sorunlar ile başa çıkabilecek beceriler kazanmasıdır.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Tıp mezunları, Psikoloji mezunları, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunları

Hemşirelik mezunları, Sosyal Hizmet Bölümü mezunları (belirtilen bölümlerin son sınıf öğrencileri), Hastanelerin psikososyal yönetim birimi çalışanları ve Aile danışmanları

Eğitim Sonunda Katılımcılara Psiko-onkoloji Derneği ve Haliç Üniversitesi Rektörlük onaylı eğitim sertifikası verilecektir.

     

      1. Gün

Genel Giriş:

 • Psiko-onkoloji Nedir?
 • Çocukluk Çağı Kanserleri (Etiyoloji, Epidemiyoloji)
 • Medikal Tedavi Yöntemleri 

Kanser ve İletişim

 • Kübler- Ross Yas modeli
 • Tedavi Ekibinin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar (psikososyal destek ekibi ve diğer sağlık personeli)
 • Tedavi Ekibinde Ortaya Çıkabilecek Psikososyal Sorunlar
 • Kötü Haber Verme

2. Gün

Teşhis ve Tedavi Süreci:

 • Sürece Dahil Olma
 • Etik Meseleler
 • Psikososyal Değerlendirme & Takip
 1. Aileye yaklaşım
 2.  Çocuğa yaklaşım (Gelişim Basamakları)
 3. Akut psiko-sosyal tepkiler
 • Tedaviye uyum
 • Psikososyal Sorunlar (Eğitim, izolasyon vb.)
 • Psikiyatrik Sorunlar ve Yönlendirme

Ailelerle Çalışma:

 • Ebeveynler
 • Kardeşler

       3.  Gün

Terapist Çantası:

 • Anamnez Alma (Örnek Çalışma)  
 • Terapistin Kendini Koruma Yolları
 • Terapötik Yaklaşımlar:
 1. Terapi Yaklaşımları
 2. Destekleyici Araçlar (İmajinasyon, görsel sanatlar, mizah, müzik vs.)

Palyatif Bakım Sürecinde Psikososyal Yönetim

 • Ağrı Yönetimi
 • Yaşamı Tamamlama

Tedavi Sonrası:

 • Normale dönüş
 • Okul/Eğitim
 • Sekeller (fiziksel, nörokognitif vs.)
 • Anksiyete
 • Travma sonrası süreçler

Yetişkin Survivorlar:

 • Yaşam Kalitesi
 • Uzun dönemli yan etki ve sekellerin takibi

      4. Gün

Kanserli Hasta Yakını Olarak Çocuk:

 • Sosyal Destek Sisteminin Analizi
 • Çocuğa Açıklama Yapma
 • Yol haritasının belirlenmesi

Süpervizyon

Eğitim Tarihi:

01-02 Mayıs

08-09 Mayıs

Eğitim Süresi : 24 saat

Haliç Üniversitesi öğrencileri ve Psikoonkoloji dernek üyeleri için %10 indirim

Ödeme Bilgileri:

 • Eğitim gününden önce ücretin % 25’i nakit alınır,
 • Nakit veya Kredi Kartı,
 • Banka EFT veya Havale,

Banka Hesap Numarası:

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

Vakıflar bankası –Mercan Şubesi

HESAP NO: 15800 7302151097

IBAN NUMARAMIZ: TR980001500158007302151097

Eğitim Detayları Hakkında:

Feride Nur AYRANCI  ferideayranci@halic.edu.tr 

0212 944 24 44 /  3036    -   533 702 44 69