Images-loading

Yeni Nesil Stratejik İnsan kaynakları Programı - (Kod: 2116)

Haliç Üniversitesi öğrenci ve mezunlarına özel %10 indirimden yararlanmak isteyen öğrencilerimiz, kayıtlarını ve ücret yatırma işlemlerini Haliç Üniversitesi Sütlüce kampüsünden gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Not: 07 .11.2018 tarihine kadar kayıt yaptıran herkese %10 indirim uygulanacaktır. Öğrencilerimiz dışında erken kayıt fırsatından yararlanmak isteyenler aşağıdaki hesap numarasına ödeme yapabilirler. 

Erken Kayıt İndirim Ücreti: 2025 TL

Garanti Bankası Hesap Numarası: 6299467
Garanti Bankası IBAN: TR59 0006 2000 4370 0006 2994 67

 

Kimler Katılabilir:
• İnsan Kaynakları Alanında Kariyer Yapmak İsteyenler
• Şirketlerin İnsan Kaynakları Bölümünde Çalışan İnsan Kaynakları Profesyonelleri
• Klasik İ.K. Anlayışından Stratejik İ.K. Anlayışına Geçiş Sağlamak İsteyenler
• Lisans yada Lisansüstü İnsan Kaynakları Eğitimi Alanlar
• İnsan Kaynaklarına Kariyer Geçişi Yapmak İsteyen Diğer Profesyoneller,

Amaç:
Bir kurumun en değerli varlığı olarak insan ve bu kaynağı yöneten İnsan Kaynakları bölüm ve profesyonellerinin büyük önemi. İnsan Kaynakları bölümlerinin temel misyonu insana değer veren bir kurum kültürünün yaratılması ve / veya varolan kültürün sürdürülmesidir. Yapılan araştırmalar kurumlarında stratejik İ.K. anlayışı ile çalışan insan kaynakları profesyonellerinin klasik İ.K. anlayışı ile çalışan insan kaynakları profesyonellerine göre çok daha fazla katma değer sağladıklarını göstermektedir. Hızla değişen dünya, üretim ve hizmetin temek kaynağı olarak insanın anlaşılması, performasının potansiyele dönüştürülmesi ve verimli olarak iş gücüne katkı sağlaması noktasında önemli yetkinlikler gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı insan kaynakları profesyonellerinin stratejik İ.K. yaklaşımı ile çalışma becerilerinin ve anlayışının gelişmesi, tüm İ.K. fonksiyonlarını stratejik iş ortaklığı anlayışı ile gerçekleştirilmesi için gerekli yetkinliklerin geliştirilmesi noktasında eyleme geçilmesinin desteklenmesidir.

Süre: 72 Saat

Eğitmenler:
Okan Yılmaz – Ayna Danışmanlık Genel Müdürü ( Hepsiburada.com eski İnsan Kaynakları Müdürü )
Tuncay Pamuklu – Doğan Holding İnsan Kaynakları Direktörü
Muharrem Özyılmaz – Özgü İnsan Kaynakları Kurucu Ortağı
Aslı Tonoz – Eroğlu Grup Loft İnsan Kaynakları Müdürü
Mustafa Sönmez – G4s Personel ve Özlük İşleri Müdürü
İsmail Karasu – Sosyolog
Duygu Bahçeci – Havelsan Akademi Lideri / Sosyolog

Program
Modül 1: İnsan Kaynaklarına Giriş
• En Değerli Varlık Olarak İnsan
• Üretimin ve Hizmetin Kaynağı İnsanı Anlamak
• İnsan Kaynakları Anlayışının Tarihsel Gelişimi
• Endüstri Devrimine Geçiş ve Nitelikli İnsan Kaynağı İhtiyacı
• Duygusal – Bilişsel – Fiziksel – Biyolojik ve Fizyolojik Nitelikleri İle İnsan
• Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
• Freud’a Göre İnsan
• Felsefede İnsan
• Klasik Anlayıştan Stratejik İş Ortaklığına Dönüşüm Yolculuğu
• Küresel Değişim ve Nitelikli İşgücü Talebi

Modül 2: İŞ Gücü Analizi ve Seçme Yerleştirme Süreçleri
• İş Analizi ve Önemi
• Görev Tanımları Oluşturma ve Revizyonları
• İş Analizi ve Görev Tanımı Uygulaması
• Norm Kadro ve İnsan Kaynakları Planlaması
• Mevcut İşgücü İhtiyacının Belirlenmesi
• İlgili Talimat ve Prosedürlerin Hazırlanması
• İnsan Kaynakları Olarak Kültürün Yönetilmesi
• Değerler Anlayışı ve Ortak Kurum Dili
• İç ve Dış Kaynaklarla İhtiyacın Karşılanma Yöntemleri
• Personel Seçme Süreci, Seçme Sürecini Etkileyen Çevresel Etmenler
• Personel Seçme Yerleştirme Sürecinde Test, Teknik ve Yöntemler
• Değerlendirme Merkezi Uygulamaları
• Mülakat Türleri ve Teknikleri

Modül 3: Performans Yönetimi
• Potansiyel ve Performans Nedir ?
• Performansın Önündeki Engellerin Belirlenmesi
• Performans Değerlendirmenin Amacı
• Temel Performans Göstergelerinin ( K.P.I.) Belirlenmesi
• Yetkinlik Nedir ? Yetkinlik Bazlı Performans Sistemi
• Hedef Bazlı Performans Sistemi
• Baştan Sona Performans Değerlendirme Süreci
• Değerlendirme Hataları/Yanlışlıkları
• Kalibrasyon
• Performans Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar:
• Çok kaynaklı değerlendirme (360 derece geribildirim) ve kültür
• Performans Yönetiminde Geribildirim Kültürü ve Önemi
• Kurum Performansı

Modül 4: Kariyer Yönetimi
• Kariyer Kavramı
• Kariyer Haritaları
• Motivasyon Unsuru Olarak Kariyerin Önemi
• Kariyerin 4 Basamağı
• Kariyer danışmanı Olarak İnsan Kaynakları
• Aidiyet Duygusu ve Performans Artışı
• Kaynak Optimizasyonu

Modül 5: Organizasyonel Gelişim ve Eğitim Yönetimi
• Organizasyonel Gelişim Süreçleri
• Eğitim ve Geliştirme Süreçleri
• Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analizi
• Kurum – İş ve Çalışan Odaklı Analiz
• Eğitim Hedeflerinin Belirlenmesi
• Eğitim / Adam Saat Oranlaması ve Takibi
• Etkin Eğitim Programları
• İç ve Dış Kaynak Kullanımı
• Eğitim/Geliştirme Programlarının ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
• Eğitim Fayda Analizi ve Takibi

Modül 6: Ücretlendirme – Sosyal Haklar – Bordrolama
• Ücret ve Ücret Yönetimi
• İş Değerleme ve Ücretlendirme İlişkisi
• Ücret Sistemleri
• Ücret Oluşumunu Etkileyen Faktörler
• Sosyal Haklar
• Örnek Çalışmalar
• Bordrolama Süreçleri ve Uygulamalar
• Özlük İşleri ve Önemi

Modül 7: İş Sağlığı ve Güvenliği
• Kavram ve Temel İlkeler
• Sağlık ve Güvenlik
• Mevzuat
• İş Kazalarına Karşı Önlem Alma Yükümlülüğü
• Yasal Uygulamalar

Modül 8: Endüstriyel İlişkiler
• Endüstri Kavramı ve Devrimler
• İşveren ve Çalışan İlişkisi
• İnsan Kaynakları Denge Sorumluluğu
• Çalışma Koşulları ve Sürekli İyileştirme – Geliştirme

Modül 9: Çalışma Mevzuatı ve Yasal Süreçler
• İş Kanunu ve Uygulamaları
• Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Uygulamaları
• Yasal Süreçler
• Örnekler
• Sendikalaşma
• Toplu Pazarlık ve Sözleşme

Modül 10: Genel Değerlendirmeler

İrtibat: Okan YILMAZ – 0532 326 85 27

1. Program 2. Program
Yeni Nesil Stratejik İnsan Kaynakları 2.250 TL 72 SAAT 7 HAFTA 08.11.2018 6 taksit Erken Kayıt Ektra indirim

Haliç Üniversitesi öğrenci ve mezunlarına özel %10 indirimden yararlanmak isteyen öğrencilerimiz, kayıtlarını ve ücret yatırma işlemlerini Haliç Üniversitesi Sütlüce kampüsünden gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Not: 07 .11.2018 tarihine kadar kayıt yaptıran herkese %10 indirim uygulanacaktır. Öğrencilerimiz dışında erken kayıt fırsatından yararlanmak isteyenler aşağıdaki hesap numarasına ödeme yapabilirler. 

Erken Kayıt İndirim Ücreti: 2025 TL

Garanti Bankası Hesap Numarası: 6299467
Garanti Bankası IBAN: TR59 0006 2000 4370 0006 2994 67

PAYLAŞ