Images-loading

Temel Koçluk Eğitimi

Programın Amacı :

Günümüz dünyasında gerek bireyler gerekse kurumlar için gelişen, benimsenen ve önemli bir meslek haline gelen Koçluk ile ilgili temel kuralları ve yaklaşımları anlamak, uygulanacak teknikleri kavramak, kişilerin potansiyellerini,  değerlerini, yaşam amaçlarını keşfetmek ve hedefleri noktasında önündeki engelleri kaldırmak için gerekli farkındalığı oluşturabilmektir. Ayrıca kişilerin ve kurumların bugün bulundukları nokta ile varmak istedikleri nokta arasındaki boşluğu kapatmak amacı ile düşünceleri harekete geçirmek, planlı programlı bir süreci tamamlamaktır. Tüm bunlarla birlikte Koçluk mesleğinin profesyonel olarak yapılması noktasında gereklilik olan temel eğitimleri tamamlamak,  Eğitim- Öğrenci  Yaşam, Aile – İlişki – Yönetici – Takım Koçluğu vb. niş alanlarda profesyonelleşmek noktasında temelleri oluşturmaktır. Eğitimin sonunda katılımcılar; gerek kendi kendilerine ayna olacak gerekse koçluk yapacakları kişilerin kendi kendilerine ayna tutmalarına olanak sağlayacaklardır. İç dünyalarını gözlemleyerek, keşfederek hayattan beklentilerini kavrayacak, hedeflere gitme noktasında yol arkadaşlığı yapabilme becerilerine sahip olacaklardır.

Program Detayları :

Koçluk Nedir? Ne Değildir?

Koçluk – Mentorluk – Danışmanlık – Terapi Arasındaki Farklar,

Koçluğun Temel Özellikleri,

ICF Etik Kuralları,

ICF Koçluk Yetkinlikleri,

Doyum-Denge-Süreç Modeli,

Dinleme Blokları ve Engeller,

Sezgi ve Sezgisel Zeka,

Merak, İleriye ve Derine,

Kendini Yönetme,

5 Boyutlu Test Çalışması,

Öğrenen – Yargılayan Zihniyet Modelleri

Koaktif Koçluk ve Temelleri,

Koçluk İlişkisi, Koçluk Ortamı, Koçluk Biçimi,

Swot Analizi,

Koçlukta Takdir ve Önemi,

Geribildirim,

Karşılıklı Sürdürülebilir Güven İlişkisi,

Değerler ve Yaşam Amacı Çalışması,

Yaşam Çarkı Çalışması,

Potansiyel, Performans, Engeller,

Koçlukta Metafor Kullanımı,

Düşünce Şeklimiz – Çıkarım Merdiveni,

İçimizdeki Sabotajcı,

Yeniden Çerçeveleme,

Temsil Sistemleri,

Benlik Durumları,

Temas İletileri,

OK Matrisi ve Yaşam Pozisyonları,

Kişilik Tipleri,

Muhtelif Formlar paylaşımı,

Hedef Katılımcı Kitlesi:

Profesyonel Yöneticiler (Her Kademe), Öğretmenler, Öğrenciler, Anne-Babalar, Koçluk Mesleğini Yapmak İsteyenler, Girişimciler, Eşler, Profesyonel Çalışanlar.

Eğitimin Tarihi ve Süresi : 15 Temmuz 2017

Toplam 32 Saat + 8 saat Atölye ( Atölye katılımı sağlayacaklar için toplam 40 saat)

Not: Katılımcı sayısı sınırlı olup, program maksimum 14 kişi ile gerçekleştirilecektir. Programın sonunda sertifika verilecektir.

 

PAYLAŞ