Images-loading

Psikolojik Testler Eğitimi

PSİKOLOJİK TESTLER EĞİTİMİ ( 40 saat)

ÇOCUK OBJEKTİF TESTLERİ  (10 TEST)

WİSC-R

MMPI

EĞİTİM TARİHİ

13-14 Ocak 2018 ; (10.00-19,00)

20-21 Ocak 2018 ; (10.00-19,00)

27 Ocak 2018 ; (10.00-19,00)

EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK BELGE: Haliç Üniversitesi onaylı Uygulayıcı Sertifikası

KAYIT KOŞULLARI: Psikoloji /Pdr mezun ya da 3.-4. Sınıf öğrencisi olmak, çocuk gelişimi uzmanları, sosyal çalışmacılar

EĞİTİM ÜCRETİ: 1. 400 TL (Ücrete KDV ve Materyaller dahildir.)

EĞİTİM YERİ: Haliç Üniversitesi Sütlüce Kampüsü

Çocuk Objektif Testleri  (10 test)

Testlerin İçerikleri
1-BENDER GEŞTALT 2 ALGI VE MOTOR TESTİ
Psikomotor algı ve fonksiyonları, yakın hafızayı ölçen 4 yaş ve üstü kişilere uygulanması uygun olan objektif bir testtir.
2-PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ
8 yaş ve altı tüm çocuklara uygulanabilen bir zeka testidir.
3-CATELL 2A TESTİ
8 yaş ve üzeri tüm çocuklara uygulanabilen bir zeka testidir.
4-BENTON TESTİ
8 yaş ve üzeri tüm bireylere uygulanabilen, görsel hafızayı ölçen bir testtir.
5-D2 DİKKAT TESTİ
9 ila 60 yaş arası kişilerin psikomotor hız ve öğrenme fonksiyonlarının ölçülmesinde ve dikkat eksikliğinin saptanmasında kullanılan objektif bir testtir.
6-PEABODY TESTİ
3 ila 17 yaş arası çocuklara uygulanabilen, çocukların alıcı dil gelişimini ölçen bir testtir.
7-ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE)
4 aydan itibaren bebek ve çocukların gelişim düzeylerinin ölçülmesi amacıyla uygulanan objektif bir testtir.
8-GESSELL GELİŞİM TESTİ
3 ila 9 yaş arası çocukların gelişim düzeylerinin tespiti amacıyla uygulanan bir objektif gelişim testidir.
9-GOOD ENOUGH ZEKÂ TESTİ
Yaş sınırlaması olmayan test her yaştan bireyelerin zeka düzeylerinin belirlenmesinde ve deneğe yönelik psikanalitik yorum yapılmasına da imkan veren bir testtir.
10-METROPOLİTAN TESTİ
5 yaş 6 ay ile 6 yaş 11 ay arası tüm çocuklara uygulanabilen, okul öncesi olgunluk testidir.

WİSC-R TESTİ EĞİTİMİ

Türkiye’de standardizasyonu, geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış en önemli zekâ testlerinden birisi olan WISC-R testi 6-16 yaş grubu bireylere uygulanır ve bu yaş grubundaki bireylerin zekâ bölümünü ortaya çıkarır.

Test; 6 sözel, 6 performans olmak üzere 12 alt testten oluşmaktadır. Test sonucunda bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zekâ bölümü elde edilir. Programımız; WISC-R Zekâ Testini Uygulama, Sonuçlarını Değerlendirme, Raporlama Konusunda Yeterlilik Ve Yetkinlik Kazandırmayı Amaçlamaktadır.

 MMPI EĞİTİMİ

Eğitimin İçeriği

1.İlk Klinik Değerlendirme ve Tekniklere Genel Bakış

 • Sorun alanının netleştirilmesi ve tanımlanması
 • Güdü Analizi
 • Davranışsal Değişiklikler
 • Kendilik Kontrolü Analizi
 • Gelişimsel Analiz
 • Sosyal İlişkiler Analizi
 • Sosyo-kültürel ve Fiziki Ortam Analizi

2.Minesota Çokyönlü Kişilik Envanteri’nin (MMPI) kuramsal içeriği;

 • MMPI’ın geliştirilme amacı ve süreci; psikometrik özelliklerinin aktarımı
 • MMPI’ın avantaj ve sınırlılıklarının vurgulanması
 • Türkiye standardizasyon çalışmasının aktarımı

3.MMPI’ın Uygulanması

4.Minnesota Çok Yönlü kişilik Envanteri (MMPI) :

5.MMPI’ın Yorumlanması

6.Profilin Raporlaştırılması

 • Testin uygulanmasına ilişkin gereklilikler (kimlere, hangi fiziksel koşullarda uygulanacağı, kimlere uygulanamayacağı)
 • Test görüşmesinde ve test sürecinde dikkat edilmesi gerekenler
 • Gözlemlerin nasıl yorumlanacağı
 • Geçerlilik ve klinik alt ölçeklerin tanıtılması
 • İkili Yükselme Tipleri
 • Psikotik Profiller
 • Karakteriolojik Profiller
 • Sınırda profiller
 • Profil çıkarmanın gerekli koşulları
 • Örnek cevap anahtarı üzerinden uygulamalı olarak profil oluşturulması
 • Daha önceden uygulanmış olan ve kursun eğitimcileri tarafından sağlanan örnek profiller üzerinden gidilerek geçerlik alt ölçeklerini tek tek ve bütünü ile ele alma
 • Klinik alt ölçeklerde yükselen ve alçalan ölçekleri yorumlama
 • İkili, üçlü yükselmeleri yorumlama
 • Geçerlik ve klinik alt ölçeklerdeki spesifik örüntüleri ele alma
 • Geçerlik ve klinik alt ölçek bulgularını birlikte ele alarak profili bütünü ile yorumlama
 • Raporlaştırmada izlenecek yol
 • Hangi bilgilerin nasıl kullanılacağı, bu bilgilerin nasıl ifade edileceği
 • Profilde belirlenen bulguların yazılı rapora dönüştürülmesi
 • Örnek raporlar üzerinde çalışma ve örnek raporların verilmesi

Eğitmen
Uzm. Psk. Hatice GÖZEN 0212 855 54 26

İrtibat Yetkilileri
Uzm.Psk. Sinem KODAMAN  0212 855 54 26
Uzm.Psk. Hatice GÖZEN 0212 855 54 26

PAYLAŞ