Images-loading

Proje Yönetimi

Genel Bakış

– Proje Yönetimiyle ilgili kavramları, ilkeleri ve metodolojiyi öğretmek,
– Proje Yönetimiyle ilgili temel teknik ve uygulamaları kullanma becerisi kazandırmak,
– Bu amaçla kullanılan başlıca yazılımlarla proje uygulamalarını yapabilmelerini sağlamak,
– Firmalarda kullanılan Proje Yönetimi sistemlerinin kurulmasında ve işletilmesinde aranan eleman becerilerini kazandırmaktır.

Bu Program Kimler İçin?

Üniversitelerin özellikle Mühendislik, Mimarlık ve İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinde okuyan öğrenciler ile bu fakültelerden mezun olan gençlere ve işletmelerde proje yönetimi ile ilgili fonksiyonlarda görev alan ve alanda yükselmeyi hedefleyen elemanlar içindir.

Bilgiler

 • Proje ve Proje Yönetimiyle İlgili Kavramlar,
 • Gereği, Yararları,
 • Başarı-Başarısızlık,
 • Proje Yöneticisi,
 • Görev ve Sorumlulukları,
 • Nitelikleri, Proje Organizasyonu,
 • Yapı ve İşleyişi, Projenin Planlanması,
 • Programlamada Gantt Şeması,
 • Programlamada CPM-PERT,
 • Aşamaları, Ağ (şebeke) Diyagramının Hazırlanması,
 • Kritik Yolun Belirlenmesi,
 • Proje Süresi ile Boşluk Sürelerinin Hesaplanması,
 • CPM-PERT’te Süre-Maliyet İlişkileri,
 • PERT’te Olasılık ve Risk Hesaplamaları,
 • Proje Planlamasında Kaynaklar ve Bütçe,

Belgelendirme

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ  EĞİTİM SERTİFİKASI VERİLECEKTİR.

Katılımcılara Kazandırdığı Yararlar

Eğitimimiz, elinizde kalan kaynakları belirlemeyi ve bunlarla kalan ihtiyaçları nasıl karşılayacağınızı belirleme yöntemlerini öğrenirsiniz. Sertifika Programımız ile önünüzdeki projelerde ne kadar kaynağa ihtiyacınız olacağını belirlemenin ve tahminlemenin yollarını öğrenebilirsiniz.
Projelerin nasıl gözden geçirildiğini, izlendiğini ve dokümante edildiğini öğrenirsiniz.

Gerekli Malzemeler

-Bilgisayar ve Projeksiyon.

PAYLAŞ