Images-loading

Patronlar İçin Muhasebe

EĞİTİMİN AMACI

İşletme yönetiminde ;   karar alma ve kurumun mali  politikalarını belirlemede etkin muhasebe bakış açısına sahip olmak , büyümekte olan yapılarda  muhasebe teknikleri ile  kontrolü sağlamak, Mali tabloları okuyup , yorumlayabilme ehliyetini kazanmak.

KİMLER KATILABİLİR 

Tüm işverenler ve  Muhasebe-Finans konusunda profosyonel birikime sahip olmak ve etkili bir Muhasebe-Finans Yönetimi sergilemek isteyen  üst düzey Yöneticiler, Genel Müdürler, CEO lar.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Muhasebe Tanımı, İlkeleri, Muhasebe türleri
Şirket, Kurum, Gerçek kişi, Şahıs kavramları, şirket türleri
Veri Tanımı … Veri kaydı …Yevmiye kaydı ve dengeli kayıt sistemi tanımları
Muhasebe de ; Varlıklar , Borçlar, Sermaye dengesi sistemi
Muhasebe de ” Hesap ” kavramı, Hesap Planı kurgusu , Hesap Planı sınıflandırmaları ve işleyişleri ( Döner Varlıklar, Duran Varlıklar, Kısa Vadeli Borçlar, Uzun Vadeli Borçlar, Özkaynaklar, Gelir Tablosu Hesapları, Gider Hesapları )
Muavin, Mizan tanımları , işleyiş ve içerikleri … Mizan okuma ve yorumlama teknikleri
Bilanço tanımı… İçerikleri … Bilanço okuma ve yorumlama teknikleri
Gelir Tablosu tanımı… İçerikleri… Gelir tablosu okuma ve yorumlama teknkikleri
Sigorta Prim , bordro, işçi, işveren kavramları ve vergi yükü karşılığı
Muhtasar beyannamesi tanım,uygulama ve örneklemeleri
KDV beyannamesi tanım, uygulama ve örneklemeleri
Geçici vergi tanım . Kurumlar vergisi ile ilişkisi … Örneklemeler
Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi , vergi oranı ve vergi hesaplama yöntemleri
Yönetim Muhasebesi kapsamında Kar Merkezi, Masraf Merkezi tanımı ? Uygulama metodları, raporlaması ve örneklemeler.
Bütçe tanımı … Bütçe hazırlama aşamaları … Aylık,yıllık bütçeleme teknikleri
Trend ve yüzde analizleri ve mali tablolara uygulanması
Mali Analiz Tekniklerinde Oran Analizleri ( Cari Oran, Asit-Test Oranı, Stok devir hızı, Özkaynak Oranı,Yabancı Kaynak Oranı)
Karlılık Analizleri ( Ürün, bölge ve dönem karlılıklarına yönelik örneklemeler)

TOPLAM EĞİTİM SAATİ 
12 Saat

PAYLAŞ