Images-loading

Öğrenci Koçluğu Eğitimi

Eğitimin Amacı

Katılımcıların, temel koçluk ilkeleri eşliğinde etkili iletişim becerilerini güçlendirmeleri, koçluk teknik, araç ve becerilerini öğrenmeleri ve bunları başarıyla uygulayabilmeleri, tekniğe ve gündem içeriğine uygun doğru ve güçlü sorular sorabilmeleri, hedef ve motivasyon yönetimiyle öğrencilerin akademik süreçlerini destekleyebilmeleri, önyargısız ve farklı bakış açılarıyla kendisini ifade edebilmeleri ve öğrenciye bu yönde destek vermeleri hedeflenmektedir.

Eğitim İçeriği

BAŞLANGIÇ
Koçluk Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
Koçluk Yaklaşımları, Türleri
Koç Kimdir?
Koçluğun Kullanım Alanları
Koçluğa Yatkın Olmak
Başarılı Bir Koçun Yetkinlikleri
Öğrencinin / Danışanın Özellikleri / Beklentileri
Koçlukta Sınırlar
Etik İlkeler

ALTYAPI
Gerçeklik Kavramı (Öznel & Nesnel Gerçek)
Kişisel Algı ve Önyargılar
Sosyometrik Algı
Etkili İletişim Süreci
Aktif Dinleme Süreci
Benlik Durumları

KOÇLUĞA GİRİŞ
Gizli Gündem Analizi
İfadeleri Netleştirme Teknikleri
Güçlü Soru Sorma Becerileri
Vizyon Analizi
Motivasyon Analizi
Koçlukta SWOT Analizi
Koçlukta SWOHP Analizi
Koçlukta PEST Analizi
Koçlukta Duygusal Zeka

KOÇLUK SÜRECİNDE TEKNİKLER VE ARAÇ KULLANIMI
Yaşamsal Dinamik Analizi
Yaşam Çemberi
Meslek Çemberi
Kariyer Çemberi
Hedef Analizi
Hedef Belirleme Türleri
Domino Etkisi
Stratejik Planlama
Aksiyon Planı
Koçlukta Yaratıcı Düşünce Teknikleri
Zihin Haritası Tekniği
Balık Kılçığı Tekniği

ÖĞRENCİ KOÇLUĞUNDA DEĞERLENDİRME ARAÇLARININ KULLANIMI ve KANITA DAYALI KOÇLUK UYGULAMALARI
Koçlukta Öğrenciyi/Danışanı Tanımaya Yönelik Araçlar
Kanıta Dayalı Koçluk Uygulamaları
Örnek Değerlendirme Aracı Uygulamaları

BİLGİ VE BECERİ DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI

Eğitim Yöntemi

Teorik Bilgi Aktarımı
Örnek olay yöntemi
Video gösterimleri
Grup çalışmaları
İkili koçluk uygulamaları
Bireysel uygulamalar

Katılım Şartları

Eğitimciler, öğrencilerle çalışanlar, öğrencilere, hedef belirleme ve başarıya ulaşma konusunda koçluk yapmak isteyenler.

Belgelendirme

Eğitimi başarı ile tamamlayan kişilere T.C. Haliç Üniversitesi Sertifkası verilecektir.

Eğitim  Süresi

60 saat.

PAYLAŞ