Images-loading

Neuro Marketing Eğitimi

Eğitimin Amacı

Nöromarketing, nörobilim çalışmalarından elde edilen verileri pazarlama ile birleştirerek satın alma kararlarında etkili olan beyin bölgesini; ilkel beyni hedefliyor. Bu yeni bilim, müşterilerinizin dikkatini çeken, kolaylıkla anlayabi-lecekleri, akılda kalacak mesajlar oluşturmanızı ve ikna edici iletişim kurmanızı sağlıyor. Günümüzün çok zor pazarlama ve satış koşullarında nörobilim ve nöro-marketing konusunun bu kadar çok ilgi görmesinin nedeni tüketicilerin davranış modellerini bilimsel olarak açıklayarak, ürününüz veya hizmetinizle ilgili etkili tanıtım yapmanızı kolaylaştırmasıdır.

Neuro Marketing Program İçeriği

1. GÜN
Nörobilim çalışmalarının paylaşılması
Beynindeki karar verici bölüme erişebilen 6 uyaranın öğrenilmesi
Gerçek sıkıntının keşfedilmesi

2.GÜN
Güçlü ve yaratıcı iddiaların / etkili mesajların oluşturulması
Kazancın kanıtlanması
Etkili ikna ve iletişim dilinin aktarılması

Belgelendirme

Eğitime katılan kişilere T.C. Haliç Üniversitesi Sertifkası verilecektir.’Programa devam koşulunu sağlayan katılımcılar Haliç Üniversitesi tarafından Sertifika almaya hak kazanacaktır.

Eğitim Süresi

2 gün.

PAYLAŞ