Images-loading

Lider Gelişim Sertifika Programı

Eğitimin Amacı

Lider Gelişim Akademisi sertifika programında, kurumların geleceğe hazırlamak istediği yetenek havuzunda bulunan yönetici adaylarından halihazırda yönetici olarak görev yapan her düzeyde profesyonellere kadar, çalışma yaşamının yoğun uygulama dinamiklerinden doğan ve görev ve sorumluluk alanına giren tüm süreçleri bütünsel ve yapıcı bir bakış açısıyla ele almaları ve liderlik gelişim süreci hakkında temel bilgileri uygulamalar eşliğinde içselleştirmeleri hedeflenmektedir.
Sertifika programının sonunda katılımcıların, yöneticilik ve liderlik kavramlarının içini dolduran uygulamalarla -çalışma yaşamında karşılaşılan durumların simülasyonları vasıtasyla- problemlere yeni ve alternatif çözümler getirmeleri sağlanacaktır.

Program İçeriği

1. Modül – 12 saat
Yönetici
Lider
Mentor
Koç
Liderlik Dinamikleri
Liderlik Gelişimi Yol Haritası
Liderin Bilgi – Beceri Matrisi
Duygusal Zeka
Liderlikte İletişim Becerileri
Dinleme
Geribildirim Verme
Etkili İfade
Transaksiyonel Analiz

2. Modül – 18 saat
Koçluk becerilerinin kulanımı
Hedef Belirleme
Stratejik Planlama ve Aksiyon Alma
Motivasyon Analizi
Güçlü Soru Sorma
Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme
Koçluk Becerilerine Genel Bakış
Mentorluk Becerilerinin kullanımı

3. Modül – 24 saat
Lider ve Takım İlişkisi
Takım Motivasyonu
Liderik Gelişim Planı
Liderlik Değerleri
Liderlikte Zorluk
Liderlik Davranışları
Liderlik Güven Ölçeği
Genel Değerlendirme (Katılımcı gruplar nitel ve nicel açıdan değerlendirilecektir)

Eğitim Yöntemi

Teorik bilgi aktarımı,
Grup Çalışmaları
Bireysel uygulamalar
Envanter uygulamaları
Örnek olay inceleme
Soru-Cevap

Katılım Şartları

Yöneticiler, IK bölümü çalışanları ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen herkes katılabilir.

Belgelendirme

Eğitimi başarı ile tamamlayan kişilere T.C. Haliç Üniversitesi Sertifikası verilecektir.

Eğitim Süresi

54 saat.

PAYLAŞ