Images-loading

Kurucudan Geleceğe Aile İşletmeleri - (Kod: 2055)

AİLE İŞLETMELERİ YAPISI, AVANTAJLARI, DEZAVANTAJLARI, SORUNLARI VE ÇÖZÜMLER

1-GELİŞİM PROGRAMI
AMAÇ

Dört haftalık programda, aile ve ailenin sahip olduğu işin insan kaynakları, finansman ve sermeye yönetimi dinamiklerine odaklanacak olup, etkin kurumsal yönetim, gelecek nesillerin liderliği, aile bireyleri ve profesyonel ilişkilerinin sağlıklı yönetimi gibi konularda çözüm önerileri üretmeyi amaçlamıştır. Program hafta sonlarına denk gelecek şekilde, cumartesi ve pazar günleri 3 er saatlik modüller halinde hazırlanmıştır.

BU PROGRAM KİMLER İÇİN?

 • Her sektörden küçük, orta ve büyük aile işletmelerinin kurucuları ve ortakları,
 • işin içinde veya dışındaki aile bireyleri, *ikinci ve üçüncü kuşak iş sahipleri,
 • Aile işletmelerinde çalışan tecrübeli veya genç profesyoneller.

  1

2-PROGRAM

1. HAFTA CUMARTESİ 3 SAAT

 • Aile işletmelerinin özellikleri, küçük, orta ve büyük aile iş
 • Aile işletmesi olmanın üstünlükleri.
 • Aile işletmesi olmanın problemleri.
 • Kuruculuk nedir? İş kuranların ortak özellikleri.

1. HAFTA PAZAR 3 SAAT

 • Aile işletmelerinde karar ve denetim mekanizmaları.
 • Aile işletmelerinde insan kaynakları yönetimi.
 • Profesyonel ve aile bireyleri ilişkilerinin yönetimi.
 • Kurucu, işte çalışan ve iş dışındaki aile bireyleri arasındaki çelişkilerin yönetimi.

2. HAFTA CUMARTESİ 3 SAAT

 • Aile işletmelerinde finansman yönetimi. Finansal kararların alınma süreçleri.
 • Aile bireylerinin yetkileri ve yetki devri sorunları.
 • Profesyonellere yetki devri sorunları.
 • Güven ve hesap verebilirlilik ( Accountability ) ilişkisi ve sorunlarına çözüm önerileri.
 • Aile işletmelerinde sermaye ve varlık yöentimi
 • İşletmenin mülkiyeti ve miras sorunları ve çözüm önerileri

2. HAFTA PAZAR 3 SAAT
KURUMSALLAŞMA

 • Kurumsallaşma nedir?
 • Aile işletmelerinde kurumsallaşma ihtiyacının nedenleri.
 • Kurumsallaşma fikrine karşı dirençler.
 • Kurumsallaşmanın sacayağı:
 • Sermaye
 • Sistemler ve Organizasyon
 • Proaktif Çalışma

3. HAFTA CUMARTESİ 3 SAAT

 • Aile Konseyi ve Aile Anayasası.
 • Aile bireyleri arasında iş bölümü

3. HAFTA PAZAR 3 SAAT

 • Kısa, orta ve uzun vadeli planlama.
 • İş planının hazırlanması.
 • Yıllık bütçe hazırlığı. Bütçenin aylık, üç aylık ve yıllık takip ve kontrolü. Bütçe revizyonları.
 • Planlama ve gerçekleşme kontrolleri ve periyodik plan revizyonları.

4. HAFTA CUMARTESİ 3 SAAT

 • İkinci ve üçüncü nesil için eğitim ve kariyer planlarının hazırlanması, takip, kontrol ve revizyonu.
 • Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu kavramları.
 • Kurulların oluşturulması ve işlerlik kazanma süreçleri.
 • Profesyonellerle birlikte çalış Kurullarda profesyonellerle birlikte çalışmak.

4. HAFTA PAZAR 3 SAAT

 • İç ve Dış denetim ihtiyacı.
 • İç ve dış denetim mekanizmalarının kurulması.
 • Aile işletmelerinde denetim süreçlerinde karşılaşılan sorunlar.
 • Şirket birleşmeleri ve iş birlikleri
 • Kurumsallaşma ve “Kurum” laşma… (Kurumsallaşma ve şirketin bürokrasiye boğulması arasındaki ince çizgi.)
 • AİLE İŞLETMESİ DEĞİŞİM VE GELİŞİM PROGRAMI NEDİR?

Eğitmen :  Ayhan Sürek Tel: 0537 478 78 86

PAYLAŞ