Images-loading

Kriz Yönetimi

Genel Bakış

– Kriz Yönetimiyle ilgili kavramları, ilkeleri, model ve metodolojiyi öğretmek,
– Kriz Yönetimiyle ilgili temel yaklaşımları uygulayabilme becerisi kazandırmak,
– Kriz yönetiminde departmanlara göre alınabilecek önlemler hakkında bilgili kılmak,
– Firmalarda Kriz Yönetimi sistemlerinin kurulmasında ve işletilmesinde aranan eleman becerilerini kazandırmaktır.

Bu Program Kimler İçin?

Üniversitelerin özellikle Mühendislik ve İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinde okuyan öğrenciler ile bu fakültelerden mezun olan gençlere, işletmelerde kriz yönetimi ile ilgili görevler alabilecek elemanlara ve her düzeydeki yöneticiler içindir.

Bilgiler

 • Kriz Kavramı,
 • Krize Yol Açan Etmenler ve Kriz Süreci,
 • Sürdürülebilir Performans ve Kriz Yönetimi,
 • Genel Olarak Kriz Yönetimi,
 • Toplam Kriz Yönetimi,
 • Özellikleri,
 • Stratejisi ve Evresel Modeli,
 • Toplam Kriz Yönetiminin Örgütsel Modeli,
 • Toplam Kriz Yönetiminde Finansal Yönetim,
 • Toplam Kriz Yönetiminde Pazarlama ve Satış Yönetimi,
 • Toplam Kriz Yönetiminde Halkla İlişkiler Yönetimi,
 • Toplam Kriz Yönetiminde Üretim Yönetimi,
 • Toplam Kriz Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi İşletmelerde Kriz Yönetimiyle İlgili

Belgelendirme

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM SERTİFİKASI VERİLECEKTİR.

Gerekli Malzemeler

-Bilgisayar ve Projeksiyon.

PAYLAŞ