Images-loading

Kişisel Gelişim Eğitim

MÜZAKEREDE MASTERCLASS

EĞİTİM İÇERİĞİ
❑ Müzakereye Yaklaşım
▶ Neden müzakere ediyoruz
▶ Müzakere sürecinin temel unsurları
▶ Müzakerelerde karşılaşılan temel sorunlar
❑ Müzakere Sürecinde Amaçları Belirlemek
▶ Niteliklerine göre müzakere amaçları
▶ Çatışan amaçları uyumlu hale getirmek
❑ Müzakerelerde Dikkat Edilmesi Gerekenler
❑ Müzakere Sürecinin Aşamaları
❑ Müzakere Stratejileri
▶ Strateji belirleme süreci
▶ Stratejiyi etkileyen faktörler
▶ Genel stratejik yaklaşımlar
▶ Temel stratejiler
▶ Problem çözme stratejisi
▶ Amaçlara ulaşma stratejisi
▶ Farklı stratejilerin kombinasyonu
❑ Müzakere’de Beden dilinin temelleri
❑ Müzakere Taktikleri
▶ Saldırgan taktikler
▶ Zorlayıcı taktikler
▶ Saldırgan olmayan taktikler
▶ Davranışsal taktikler
▶ İrrasyonel taktikler
▶ Taktiklerin kombinasyonu
AMAÇ Kişisel ya da grup müzakerelerinde gerekli becerilerin kazanılmasını, insan ilişkilerindeki güvenin yaratılmasını, karşılaşılan anlaşmazlıkların yönetilmesini ve çözülmesini kısacası verimli bir şekilde karşılıklı iş birliğine ulaşılabilmesi için gerekli olan becerileri kazandırmayı amaçlar.
EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR
Bilir: Müzakere için etkin hazırlık yapmayı
Anlar: İkna teknikleri ve çatışma yönetimi
Yapar: Kişi ve konudan bağımsız etkin müzakere yolu ile istediğini elde etmeyi

ARİSTO`NUN İKNA ETME SANATI

EĞİTİM İÇERİĞİ
❑ İkna etme kavramı ve Aristo
❑ İkna etmede başarısızlık nedenleri
❑ Aristo’nun ikna üçlemesi (mantık-logos, duygu, duyulara hitap-pathos, kişilik-ethos)
❑ Mantık (logos)
▶ Veri toplama, analiz ve bilgiye dönüştürme
❑ Duygu ve duyulara hitap etme (pathos)
▶ Yapıcı iletişim
▶ Ses ve beden dilinin kullanımı (grup çalışması)
▶ Empati ve algılama farklılıkları
▶ Duyulara ve duygulara hitap etme (grup değerlendirmesi)
▶ Olumsuzluklardan kaçınma ve olumlu hale getirme (grup çalışması)
▶ Koçluk yaklaşımları ile uyumun sağlanması
▶ Engellerin aşılması
❑ Kişilik özellikleri (ethos)
▶ Yansıtılan güven, özgüven
▶ Öfke kontrolü, sabır
❑ İkna süreci (rol oynama)
❑ İkna faaliyeti (senaryolu rol oynama)
❑ Uzlaşım (grup çalışması)
❑ İkna etme çalışması (senaryolu rol oynama)
❑ Eğitim analiz ve kazanımların paylaşıldığı odak grup çalışması

AMAÇ Katılımcılara aşağıda belirtilen hususlarda kazanım sağlamaktır. İkna etme kavramı, Mantıksal olarak gerekli hususlar, Veri toplama, analiz ve bilgiye dönüştürme esasları, Etkin iletişim, duygu ve duyulara hitap etme yöntemleri, Olumsuzluklardan kaçınma ve olumluya çevirme yöntemleri, Ses ve beden dilinin kullanımı, Kişiliği ön plana çıkarabilme, Güven ve özgüven gösterimi, İkna süreci ve uygulaması.

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR
Bilir: İkna etme sanatının temelini ortaya koyan Aristonun felsefi yaklaşım ve yöntemini bilir.
Anlar: Aristonun üç aşamalı ikna etme sanatının ayrıntılarını ve günümüz şartlarına uyum sağlama ve geliştirme yöntemlerini anlar. Yapar: Özel ve iş yaşamında, ikna etmenin ön plana çıktığı her durumda, yapıcı sonuç üzerindeki başarı şansını belirgin olarak arttırır.

POZİTİF STRES YÖNETİMİ

EĞİTİM İÇERİĞİ
❑ Stres Nedir ?
▶ Stres Ne Zaman Oluşuyor ?
▶ Savaş – Kaç Tepkisi
▶ Beyin ve Stres Ilişkisi
▶ Sol Beyin – Sağ Beyin
▶ Olumlu ve Olumsuz Stres
❑ A & B Tipi Kişilikler
❑ Stres ve Biz
❑ Yaşamımızın Kontrolü
❑ Hayatta 3 Beceri
▶ Olumlu Olarak Ne İstediğinizi Söylemek
▶ SMART Hedefler
▶ POWER Modeli ile Hedef Belirlemek
❑ Hedeflerin Önündeki Engeller
❑ Olumsuz Duygu Seline Kapıldığınızda; Duygu Durumunuzu Olumluya Çevirmek
▶ Çapa Tekniği ile Olumlu Ruh Haline Ulaşmak
▶ Görselleştirmenin Gücü
▶ Devre Kesiciler
❑ Rasyonel ve İrrasyonel Cümleler
❑ Stres Günlüğü
❑ Rahatlama ve Gevşeme Teknikleri

AMAÇ Daha sağlıklı ve yaşam kalitesi iyi bir hayat için içsel kaynaklarını kullanmaya başlayanların daha mutlu yaşadıkları gözlemlenmiştir. Pozitif Stres yönetimi semineri, sizin başarılı bir kariyer ve keyifli bir yaşam sürmenizi hedeflemektedir

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR
Bilir: Stres kaynaklarını tanımlamayı ve yönetmeyi bilir.
Anlar: Olumsuz düşünce ve olumsuz duyguların olumsuz davranışlara sebebiyet verdiğini anlar.
Yapar: Duygu kontrolünü sağlamak için nefes ve meditasyon tekniklerini uygular, olumluma iç ses konuşmalarını yapar.

ZAMAN YÖNETİMİ WORKSHOP

EĞİTİM İÇERİĞİ
❑ Zaman Yönetimi ile Tanışma
❑ Zaman Yönetimi Kişilik Tarzı
❑ Büyük Resmi Görmek
❑ Planlama, Önceliklendirme, PROAKTİVİTE
❑ Zaman Yönetimi İçin İnisiyatif Almak
❑ Case Study: Planlama ve Önceliklendirme Uygulaması
❑ Dağınıklığı Temizlemek
❑ Zaman Yönetimi Problemlerini Aşmak
❑ Case Study: Zaman Yönetimi Problemleri Uygulaması
❑ Ekstra Performans
▶ Performans Düşürücüler
▶ Performans Arttırıcılar
▶ Biyolojik Ritim ve Etkin Kullanımı
❑ Toplantılarda Zaman Yönetimi

AMAÇ Seminerin amacı, katılımcıların günlük hayattaki zaman yönetimi alışkanlıklarını fark etmelerini sağlamak, bir miktar temel bilgi paylaşımı, bol miktarda workshoplarla, kendimizi yönetmek, etrafımızı yönetmek, akışı yönetmek konularında farkındalık ve ilerleme kaydetmektir. Tüm katılımcıların, hayatlarına dair aksiyon planları ile seminerden ayrılması hedeflenmektedir.

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Zaman kavramını, hedef koymayı, zaman yönetimine yardımcı olan alışkanlıkları, başarıya engel olan zaman dağıtıcılarını bilir.
Anlar: Hedeflere ulaşmadaki engelleri, iç ve dış disiplinin önemini anlar. Farklı zaman yönetimi tarzlarını, zaman tüketen alışkanlıklarını anlar.
Yapar: Önceliklendirme yapar, SMART hedefler koyar, gün, hafta, ay ve yılı planlar.

KİŞİSEL MARKA YARATMA

EĞİTİM İÇERİĞİ
• Kişisel Marka Yönetimi o Kişisel Marka Nedir? o Kişisel Marka Nasıl Yaratılır? o Kişisel Markanızı Doğru Yönetmek • Beden Dilimiz Ne Söylüyor? o İş Hayatında İlk İzlenim o Beden Dilimizi Nasıl Kullanıyoruz? o Karizmatik Beden Dili Nedir? o İletişimde Beden Dilinin Önemi o Topluluk Önünde Konuşma • Profesyonel Duruş ve Davranış o Profesyonel Duruş ve Davranış Nedir? o Yerine Göre Giyinmenin Kuralları o Doğru Bilinen Yanlışlar o Profesyonel Hayatta İmaj Yapıcılar o Profesyonel Hayatta İmaj Kırıcılar

AMAÇ Kişisel Marka insanlar sizi gördüklerinde ya da adınızı duyduklarında akıllarına gelen her şeydir. İş hayatında doğru etki yaratmak ve kişisel markanızı doğru yönetmek isteyen tüm profesyonel çalışanlar için planlanan bu eğitimde; etki yaratmanın faydaları, kişisel marka yönetimi, beden dilinin doğru kullanımı, profesyonel duruş ve davranış konularında örnekler ve uygulamalarla interaktif bir ortam sunulmaktadır.

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR
Bilir: Etki yaratmanın ve kişisel marka oluşturmanın önemini bilir.
Anlar: Nasıl etki yaratacağını ve kişisel markasını nasıl oluşturacağını anlar.
Yapar: Beden Dili, Profesyonel Duruş ve Davranış konularında örnekler ve uygulamalarla pratik yapar ve farkındalık kazanır. Bu kazanımları da etki yaratma ve kişisel marka oluşturma süreçlerinde kullanır.

DİKSİYONDA YAPILAN HATALAR

EĞİTİM İÇERİĞİ
• Düzgün ve diyafram nefesi alabilme • Sesli ve sessiz harfleri doğru ve düzgün kullanabilme • Cümle içerisinde tonlama ve vurguyu yerine getirebilme • Konuşmaları jest ve mimiklerle destekleyebilme
• Düzgün ve etkili konuşmayı heyecanlanmadan yapabilme
AMAÇ Dili kullanırken ses ve kelimeleri doğru telaffuz edebileceksiniz. Dili kullanırken doğru nefes alıp sesleri doğru telaffuz edebileceksiniz. Topluluk karşısında heyecanınızı kontrol altında tutarak rahat konuşmayı öğrenebilirsiniz. Dili kullanırken kelimeleri doğru telaffuz edebileceksiniz. Kendinizi daha iyi ifade ederek iletişim becerinizi güçlendireceksiniz, size hayatınız boyunca başarı kazandıracak olan güzel bir diksiyonla konuşmanın anahtarını vermektir. Modüllerde anlatılanları dikkatli bir şekilde okuyup uygulayarak alıştırmaları tekrarlarsanız güzel bir diksiyon kazanabilirsiniz. Böylece insanları etkileme gücüne kavuşmanızın ne kadar kolay olduğunu siz de fark edeceksiniz.

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR
Bilir: Dili kullanırken kelimeleri doğru telaffuz edebilir.
Anlar: Doğru nefes alıp sesleri doğru telaffuz edebileceksiniz.
Yapar: Kendinizi daha iyi ifade ederek iletişim becerinizi güçlendireceksiniz.

PAYLAŞ