Images-loading

İsg Destekli Uygulamalı İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifika Programı

PROGRAM ve DERS İÇERİKLERİ       

SÜRE: 60 Saat
PROGRAM: Her Hafta Cumartesi Günleri 6 Ders
TAKVİM: 5 Aralık-24 Ocak Arası(10 Hafta)
SINIF: En Az 20 En Çok 25 Kişiliktir
ÜCRETSİZ: *Sertifika

 *Kitap veya Spiral Cilt Ders Notu

 *Misafir Uzmanlarla Söyleşi Programı(En Az 2 Adet)

1.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ-10 SAAT

1.1.Personel Seçme Yerleştirme Süreci

1.2.Oryantasyon Süreci

1.3.Kadrolama ve Kariyer Yönetimi

1.4.Yetenek Yönetimi-Elde Tutma

1.5.Ücret Yönetimi

1.6.Eğitim ve Geliştirme

1.7.Performans Yönetimi

1.8.İletişim

2.BORDROLAMA ve ÖZLÜK İŞLEMLERİ – 12 SAAT

2.1.Ücret Kavramı ve Ücret Tutarının Belirlenmesi-Asgari Ücret

2.2.Ücret Belge ve Kayıtları

2.3. Ücret Bordrosu Düzenleme Usul ve Esasları

2.4. Ücret Hesap Pusulası Düzenleme Usul ve Esasları

2.5.Bordro Kesintileri ve Ücrette Vergi İstisnası

2.6.Asgari Geçim İndirimi Uygulaması

2.7.Çalışma Süreleri ve Çalışma Gün Sayısının Bordrolaştırılması

2.8.Fazşa Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışmanın Bordrolaştırılması

2.9.Ücretli İzin-Ücretsiz İzin-Mazeret İzni Bordrolaştırılması

2.10.Tatil Süreleri ve Bordrolaştırılması

2.11.Ücretlerden Vergi ve Sigorta Primi Kesintisi

2.12.Net Ücret ve Ücretin Ödenmesi

2.13.Ücret Avansı-Ücret Kesintisi-Takas-Zaman Aşımı

3.SOSYAL GÜVENLİK  HUKUKU ve UYGULAMASI – 14 SAAT

3.1.Sigortalı, İşveren, İşyeri, Alt İşveren Tanımları

3.2.Sigortalı ve İşyerinin Bildirimi-Tescil Yükümlülüğü Usul ve Esasları

3.3.İşyerinin Devri Nakli ve Adres Değişikliği Bildirimi

3.4.Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Düzenleme Usul ve Esasları

3.5.Sigortalı İşten Çıkışının Bildirimi

3.6.Sigorta Primine Esas Olan ve Olmayan Kazançlar

3.6.Sigorta Primleri Uygulaması

3.7.Çalışma Gün Sayısı ve Eksik Gün Bildirimi

3.8.Asgari İşçilik ve Uzlaşma

3.9.İşverenin Kayıt ve Belge Düzenleme ve İbraz Yükümlülüğü

3.10.İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelemeye İbrazı

3.11.İdari Para Cezası Uygulaması-İdari Para Cezalarına İtiraz ve Yargı Yolu

 4.İŞ HUKUKU VE UYGULAMASI – 12 SAAT

4.1.İşçi, İşveren, İşyeri, İşveren Vekili, Alt İşveren Tanımları

4.2.İşyerinin Bildirimi-Tescil Yükümlülüğü-İşyerinin Devri Usul ve Esasları

4.3.İş Kanunun Kişi İş Türü ve Yer Bakımından Uygulama Alanı

4.4.İş Sözleşmesi-İş Sözleşmesinin Uygulanması-İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar

4.5.Ücret Hakkı ve Uygulaması

4.6.İş Sözleşmesinin Sona Ermesi, Haklı-Haksız Fesih-Bildirimli Bildirimsiz Fesih

4.7.Geçerli Fesih-İşe İade Uygulaması

4.8.İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları

4.9.İşçilerin Çalışma Süreleri ve Uygulaması

4.10.Postalar Halinde Çalışma-Kısa Çalışma-Gece Çalışması-Telafi Çalışması-Denkleştirme

4.11.Fazla Çalışma-Fazla Sürelerle Çalışma

4.12.Dinlenme Süreleri-Serbest Zaman Uygulaması

4.13.Tatil Süreleri

4.14.Yıllık Ücretli İzin- Mazeret İzni-Ücretsiz İzin

4.15.İş Kanuna Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

4.16.İdari Para Cezalarına İtiraz ve Yargı Yolu

5.İK’CILAR İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ-4 SAAT

5.1.Genel Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve Uygulanması

5.2.İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerinin Kapsamı

5.3.İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alımında Dikkat Edilecek Hususlar

5.4.İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Resmi Kuruluşlar ve Denetim Kültürü

6.SOSYAL GÜVENLİK DENETİM KÜLTÜRÜ-4 SAAT

6.1.Sosyal Güvenlik Konusunda İşyerlerinin Denetlenme Sebepleri

6.2.Denetimi Yapan Kurum ve Kuruluşlar Hakkında Genel Bilgiler

6.3.İK’cılar İçin Sosyal Güvenlik Denetim Kültürü

7.İŞ HUKUKU DENETİM KÜLTÜRÜ-ÇALIŞMA HAYATININ DENETİMİ – 4 SAAT

7.1.İş Hukuku Konusunda İşyerlerinin Denetlenme Sebepleri

7.2.İş Hukuku Konusunda Denetim Yapan Kurum ve Kuruluşlar Hakkında Genel Bilgiler

7.3.İK’cılar İçin İş Hukuku Denetim Kültürü

 NOT: Ders İçerikleri Fikir Verme Amaçlı ve Asgari Olup Burada Belirtilenlerle Sınırlı Değildir.

 

PAYLAŞ