Images-loading

İnovasyon Eğitimi

Eğitimin Amacı

İnovasyon ciddi çaba harcamayı ve firmada bir kültür oluşturulmasını gerektiren bir süreçtir.
Araştırmalarda dünyanın birçok ülkesinde uzun süre ayakta kalan firmaların hemen hemen tek ortak özelliğinin inovasyon olduğu anlaşılmıştır.
Firmanın inovasyon yapması için bütün çalışanlarının bu iklime uygun olması oldukça önemlidir.
Yapılacak “inovasyon kültürü eğitiminde” katılanlar inovasyonla profesyonel anlamada tanıştırılacak ve firmanın inovatif yürüyüşünde nasıl destek olacaklarını öğrenecekleridir.
Ürün ve hizmetlerin daha çok satılması için daha fazla sayıda müşteri çekebiliyor olması gerekir. Daha fazla müşteri çekebilmek için farklı, değişik ve yeni pazarlama yöntemlerinin, modellerinin geliştirilip kullanılması pazarlama inovasyonu olarak adlandırılır.
Bu noktada, farklılaşmaya odaklanarak ürününü ve/veya hizmetini rakiplerden farklı bir şekilde tüketiciye sunan firma kazanacaktır.
Bazen, herkesin rekabet ettiği bir pazar ortamında dikkat çekmemiş ya da o güne kadar fark edilmemiş bir yöntemle ürün veya hizmetlerinizi rakiplerinize fark atarak piyasada öne geçebilirsiniz. Ya da herkes en karmaşık, en lüks, en iddialı ürünle piyasaya çıkarken, siz çok basit bir ihtiyacı karşılayan temel bir ürünle bir anda büyük bir atılım yapabilirsiniz.
“İnovasyon Kültürü Eğitiminde” ayrıca İnovasyonun etkili bir şekilde kullanılmasının şirketlere sağlayacağı avantajlar, örnek olaylarla ve atölye çalışmasıyla destekli olarak anlatılacaktır. Küçük çalışma grupları ve drama yöntemiyle senaryo bazlı çalışmalar yapılacaktır.
• Bu atölye çalışmasında dünyada kullanılan yaratıcı tekniklerden 16 teknik kullanılarak kendi işinde inovasyon yapma üzerine çalışılacak.

• İnovasyon atölyesi ile firmanın rekabet güçlerini arttırmak için inovasyon yapmaları öğretilecek ve ürün / hizmette nasıl inovasyon yapacakları üzerine çalışılacak,

• İnovasyon atölyesi ile kendi yaptıkları işte fikir üretme teknikleri ile farkındalık geliştireceklerdir,
• İnovasyon atölyelerinde problem çözme, sezgisel düşünme, kavramsallaştırma becerilerinin geliştirilmesi.

Eğitim İçeriği

1. GÜN
İnovasyona giriş
Müşteri ilişkilerinde inovasyon nedir?
İnteraktif yöntemle müşteri ilişkilerinde inovasyon çalışması
Kırma (çeşitli tekniklerle düşünce kalıplarının kırılması)
Beyin fırtınası
Dünyada değişen anlayışlar
16 yaratıcı teknik
Örnek müşteri ilişkileri çalışmaları
Müşteri inovasyonunun firmalara olan katkıları
Uygulama modelleri
Pazarlama stratejileri
Grup çalışmaları
Gizli Müşteri Çalışmaları
Değerlendirme

2.GÜN
İnovasyon Atölye Çalışması
Kırma (çeşitli tekniklerle düşünce kalıplarının kırılması)
İnovasyon analizi
Dünyada inovasyon nasıl yapılır? (örnekler)
Ters düşünme tekniği,
16 inovasyon tekniği ile çalışma,
Müşteri ihtiyaçlarını belirleme inovasyonu yapmak,
Değiştirilmeye ihtiyaç duyulan alaların belirlenmesi,
İnovasyon çalışmaları üzerine yazılı beyin fırtınası,
Çapraz eşleştirme metodu ile ürün ve/veya hizmet geliştirme,
Mevcut bakış açılarında, yeni bir bilinçlenme ve kreatif bakış açılarının geliştirilmesi konusunda yeni donanımlar elde edeceklerdir.
Yaratıcılık yöntemleri, ( İlave etme, Eksiltme, Eleme, Uyarlama, Çağrışım kurma)
Alışılmadık sorularla şaşırtma,
Soru – cevap havuzu,
Tersi düşünme tekniği

Katılım Şartları

Ar-Ge departmanı ve inovasyona ilgili beyaz yakalılar ile firma sahipleri katılabilir.

Belgelendirme

Programa devam koşulunu sağlayan katılımcılar Haliç Üniversitesi tarafından sertifika almaya hak kazanacaktır.

Eğitim Süresi

2 gün/12 saat.

PAYLAŞ