Images-loading

İflas İdare Memurluğu Eğitimi Sertifika Programı - (Kod: 2141)

Programın Amacı
Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde iflas idare memurluğu faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Programın Süresi
24 Saat
Bilgi ve Kayıt İçin: 0506 353 60 18

İflas İdaresinin Seçilmesi

İİK Md:223

İflas idaresi üç kişiden oluşur. Toplanan alacaklıların yapacağı seçimde, bu sayının iki katı, bu konuda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip kişi aday gösterilir. Bu adaylardan dört adedi alacak tutarına göre ekseriyeti teşkil edenlerce, iki adedi ise alacaklılar sayısı itibariyle ekseriyeti teşkil edenlerce seçilir ve icra mahkemesine bildirilir. İcra mahkemesi, iflas idaresini teşkil edecek üç kişiden ikisini alacak ekseriyetine sahip olanların gösterdiği dört aday, birini ise alacaklı ekseriyetinin gösterdiği iki aday arasından seçer.

İÇERİK

 • GENEL OLARAK İFLAS
 • İFLASA TABİ OLAN KİŞİLER
 • İFLASTA YETKİ
 • GENEL İFLAS YOLU
 • ÖZEL İFLAS YOLLARI
 • İFLASIN MÜFLİS BAKIMINDAN DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLAR
 • İFLASIN ALACAKLILAR BAKIMINDAN DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLAR
 • İFLAS MASASININ OLUŞMASI
 • İFLAS MASASININ YÖNETİMİ
 • İFLAS MASASI İLE İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR VE İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI
 • İFLAS MASASI MALLARININ SATIŞI VE PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI
 • İFLASIN KAPANMASI VE İFLASIN KALDIRILMASI
 • İFLAS İDARE MEMURLARI
PAYLAŞ