Images-loading

Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato Komiserliği Eğitimi Sertifika Programı - (Kod: 2120)

Eğitimin Amacı:

 Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde konkordato komiserliği faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Mali yönden zor durumdaki borçlular için 15.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren İcra ve İflas Kanunu’nun yeni konkordato hükümlerinin uygulanmasına ilişkin hukuki ve mali bilgilerin katılımcıya aktarılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, konkordato başvurusunun yapılması, başvurunun borçlu ve alacaklılar bakımından hukuki sonuçları ve sürecin işleyişi konularında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Ayrıca, konkordato başvurusuyla birlikte mahkemeye sunulması gereken ‘konkordato projesi’ ve bağımsız denetim şirketleri tarafından hazırlanması öngörülen ‘finansal analiz raporları” hakkında mali ve hukuki konular ele alınmaktadır. .

Eğitimin Kapsamı:

Yeni 7101 sayılı İcra İflas Kanunu’na göre konkordato başvuru sürecinin mali ve hukuki yönleriyle katılımcılara aktarılması

Katılımcı Profili:

Mali Müşavirler, Bağımsız Denetçiler, Şirket Yöneticileri, Finans-Muhasebe Yöneticileri, Avukatlar, Hukuk Danışmanları

Eğitimin Süresi:

24 Saat olup , Eğitimler hafta içi 17:00 ile 21:00 saatleri arasında verilecektir.

 Başvuru ve Bilgi İçin:

Selda Turan 0506 353 60 18

Eğitim Adresi: Bağımsız Mali Müşavirler Derneği, Molla Gürani Mah.Turgut Özal Millet Cad. No:4/17 – Fatih / İstanbul

Eğitim İçeriği:

 1. Hukuki Boyut
 2. Konkordato Talep Edebilecek Kişiler ve Talepte Bulunulabilecek Haller
 3. Konkordato talebi – Konkordato talebine eklenecek belgeler
 4. Konkordato Projesi
 5. Finansal Analiz Raporları
 6. Geçici Konkordato Mühleti ve Sonuçları – İcra Takiplerine Etkisi
 7. Konkordato Komiseri Olabilecek Kişiler, Komiserinin Yetki ve Görevleri
 8. Kesin Konkordato Mühleti, Mühletin Alacaklılar ve Borçlu Bakımından Sonuçları
 9. Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları
 10. Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi ve Sonuçları, Mühletin Kaldırılması
 11. Alacaklılar Toplantısı ve Konkordato Projesinin Kabulü için Gerekli Çoğunluk
 12. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi
 13. Konkordatonun Tasdiki Şartları, Tasdik Kararı ve Sonuçları
 14. Konkordatoda Rehinli Malların ve Finansal Kiralama Konusu Malların Durumu
 15. Konkordatonun Tasdik Edilmemesinin Sonuçları ve Borçlunun İflası
 16. Konkordatonun Feshi
 17. Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri
 18. Rehinli alacaklılarla Müzakere ve Konkordato
 19. İflas İçi (iflastan sonra) Konkordato
 20. Mali Boyut
 21. Muhasebe Kavramları ve Giriş
 22. Mali Tabloların Yapısı ve İçeriği
  • Finansal Durum Tablosu
  • Kapsamlı Gelir Tablosu
  • Özkaynak Değişim Tablosu
  • Nakit Akım Tablosu
  • Mali Tablo Dipnotları
 23. Mali Tablolardaki Kalemler/Hesapların İncelenmesi
  • Varlık Kalemlerinin İncelenmesi
  • Yabancı Kaynak Kalemlerinin İncelenmesi
  • Öz kaynak Kalemlerinin İncelenmesi
  • Gelir Tablosu Kalemlerinin İncelenmesi
 24. Mali Tabloların Yönetsel Analizi ve Değerlemesi için Okunmasına Giriş
 25. Mali Analiz Teknikleri
  • Değişimlerin Analizi
  • Eğilim Yüzdeleri Hesaplanması
  • Dikey Analiz
  • Oran Analizleri

 

 

 

 

 

PAYLAŞ