Images-loading

Gıda Güvenliği Yöneticiliği Programı - (Kod: 2143)

Katılımcı Profili :

Şirketlerin Gıda güvenliği ve Genel Yönetim bölümlerinde kariyer yapmak isteyen çağdaş kalite yönetimi ve gıda güvenliği bilgi ve becerileri edinmek isteyen çalışanlar.

Eğitim Hedefi :

Genel olarak Kalite Yönetim sistemleri ve Gıda güvenliği konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak ve bu konularda yönetim becerilerini geliştirmek.

Eğitimin İçerikleri :

Gıda Güvenliğine Giriş Eğitimi
Eğitim Tarihi : 23 Mart 2019 (1 Gün)

• Gıda güvenliği

• Gıda güvenliği açısından tehlikelerin sınıflandırılması

• Kimyasal tehlikeler

• Fiziksel tehlikeler

• Mikrobiyolojiye giriş

• Gıda zehirlenmesi ve diğer gıda kaynaklı hastalıklar

• Gıdaların korunması

• Gıda sanayisinde kullanılan ekipmanlar

• Haşere kontrolü

• Personel hijyeni

Gıda Güvenliği İle İlgili Standartlar

1-ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi
Eğitim Tarihi : 24 Mart 2019 (1 Gün)

• Gıda Güvenliği ve Kalite kavramlarına genel bakış

• Tehlike kavramı ve proseste ele alınması

• Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kavramına genel bakış

• Gıda Güvenliği ve HACCP Kavramlarının farklılıkları ve yeni yaklaşım prensipleri

• ISO 22000 Standardının ana içeriği ve özeti

• ISO 22000 Standardının maddeler bazında incelenmesi

• PRP- Ön Gereklilik programları

• Tehlike Analizleri ve Risk Değerlendirme

• HACCP Planlarının Hazırlanması

• Kurulan Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Doğrulanması, İzlenmesi ve Gelişim noktaları

• ISO 22000 ve ISO 9001 Sistemlerinin entegrasyonu

• Mevcut HACCP Belgeleri ve dokümanlarının ISO 22000 dönüşüm çalışma planları

• Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar

• Uygulama örnekleri

• Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar

• Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları

2-BRC FOOD Versiyon 8 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi
Eğitim Tarihi : 30-31 Mart 2019 (2 Gün)

• BRC Global Standard for Food Safety ile ilgili genel bilgilendirme

• Standardın Yapısı ve Belgelendirme kriterleri

• Standardın maddeleri

– Üst yönetimin sorumlulukları ve sürekli iyileşme

– Gıda Güvenliği Planı-HACCP

– Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi

– Saha Standartları

– Ürün Tasarım /Geliştirme

– Proses Kontrol

– Personel

3- IFS (International Food Standard) Eğitimi
Eğitim Tarihi : 06-07 Nisan 2019 (2 Gün)

• Gıda Özelliklerinin tanımlanması

• Süreçlerin tanımlanması

• IFS kayıt ve dokümantasyon sistemi

• IFS’de Kalite Yönetim Sistemi

• İzlenebilirlik; Ürün Geri Çağırma

• Altyapı Standardları

• Fiziksel ve Kimyasal Bulaşma Riski;

• Temizlik ve Hijyen;

• Haşere Kontrolü;

• Ürün Paketleme, Depolama

• Çalışan Hijyeni, Sağlık Taraması, Eğitim

• IFS standartları şartları yorumlanması

• IFS Belgelendirme şartları

4-FSSC 22000:2018 Uygulamalı Bilgilendirme Eğitimi
Eğitim Tarihi : 13 Nisan 2019 (1 Gün)

• FSSC 22000 Standardı ile ilişkili diğer standartlar

• FSSC 22000 Standardının maddeleri ve açıklamaları

• FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarına giriş

• Sistemin gözden geçirmesi ve doğrulanması

• Sistem dokümantasyon çalışmaları

• Denetim süreci ve başvurularla ilgili bilgilere genel bakış

• Vaka çalışmaları ve yaşanan temel hata kaynakları

Helal Gıda Eğitimi
Eğitim Tarihi : 14 Nisan 2019 (Yarım Gün)

• Helal gıda nedir?

• Helal gıda kapsamları,

• Gıda Güvenliği uygulamaları,

• Helal Standartların tanımı,

• Helal Standartların şartları,

• Helal Gıda Güvenlik Sistemi

• Helal Gıda Güvenlik uygulamaları

• Helal Gıda Belgelendirme süreci

BRC VE IFS Standartlarına Göre Alerjen Yönetimi Eğitimi
Eğitim Tarihi : 14 Nisan 2019 (Yarım Gün)

• Alerjen nedir? Alerjenler nelerdir?

• BRC Food standardının Alerjen yönetimi beklentileri

• IFS Food standardının Alerjen yönetimi beklentileri

• Örneklerle alerjen yönetimi yaklaşımı

Uygulamalı HACCP Eğitimi
Eğitim Tarihi : 20 Nisan 2019 (1 Gün)

• Gıda Güvenliğinin Genel Tanımı

• HACCP Sistemi Temel kavramların Açıklanması

• HACCP Tarihçesi

• HACCP’in Faydaları / Uygulama Noktaları

• HACCP İlkeleri ve Uygulama Aşamaları

• Tehlike Türleri ve Tehlike Analizi

• Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi / Karar Ağacı / Örneklemeler

• HACCP Planı Oluşturulması

• Dökümantasyon ve Kayıt Oluşturma

• Ön Gereklilik Programları (OGP)

• Operasyonel ön gereksinim programları (OOGP)

• Temel gıda mevzuatlarının ele alınması ve takip yöntemleri

• Örnek Çalışmalar

Gıda Güvenliği İç Tetkikçi Eğitimi
Eğitim Tarihi : 21 Nisan 2019 (1 Gün)

• Gıda Güvenliği genel bakış

• Tehlike kavramı ve proseste ele alınması

• Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kavramına genel bakış

• Gıda Güvenliği ve HACCP Kavramlarının farklılıkları ve yeni yaklaşım prensipleri

• ISO 22000 Standardının ana içeriği ve özeti, ISO 22000 Standardının maddeler bazında incelenmesi, PRP- Ön Gereklilik programları, Tehlike Analizleri ve Risk Değerlendirme, HACCP Planlarının Hazırlanması, Kurulan Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Doğrulanması, İzlenmesi ve Gelişim noktaları

• ISO 22000 ve ISO 9001 Sistemlerinin entegrasyonu

• Mevcut HACCP Belgeleri ve dokümanlarının ISO 22000 dönüşüm çalışma planları

• ISO19011 standardı, Denetim ve denetçi kavramları, Denetim programlanması

• Yeterlilik/Uygunluk denetimi, Denetime hazırlık, Denetimin gerçekleştirilmesi

• Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması

• Denetim raporlaması, Takip denetimleri

• Düzeltici faaliyetler, Denetimlerin psikolojik boyutları, Denetimde etkin iletişim,Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri

• Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar, Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları

• ISO22000 –BRC ve 22716 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

Sürekli Gelişen Dünya da Liderlik Eğitimi
Eğitim Tarihi : 27 Nisan 2019 (1 Gün)

• Yönetici Kimdir?

• Lider Kimdir?

• Lider-Yönetici Farkları

• Başarılı Bir Liderin Sahip Olması Gereken Özellikler

• Liderlik Stili ve Türleri

• Kişilik Türlerine Göre Liderlik

• Bir Lider Neler Yapabilir?

• Başarı Stratejileri

• Liderin Çalışanların Motivasyonu Üzerindeki Etkisi

• Karar Verme Yöntemleri

• Problem Çözme Teknikleri

• Grup Dinamiği ve Takım Çalışması

• Değişim Liderliği

• Vizyoner Liderlik

Eğitim Saati : 09:30-16:30

Eğitim Ücreti : 3500 TL +KDV (Kişi Başı)

Eğitim Yeri : Haliç Üniversitesi

**Kamu Çalışanlarına %10 indirim, Haliç Üniversitesi Mezunlarına %20 indirim uygulanacaktır.
**Program sonunda yapılacak olan sınavdan başarılı olan katılımcılara Başarı Sertifikası sınavı geçemeyen katılımcılara ise Katılım Belgesi düzenlenecektir
**Program Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 11 günden oluşmaktadır.

PAYLAŞ