Images-loading

Uygulamalı Finans Ve Muhasebe Yönetimi Sertifika Programı

EĞİTİMİN AMACI 
Bu eğitimin amacı; finansçı olmayan üst düzey yöneticileri; Finans ve Muhasebe Yönetimi ile ilgili akademik ve pratik iş hayatı boyutunda detaya boğmadan çok özel hazırlanmış özetleme sunum ile hakim konuma getirmek, kariyerinde ilerleyemediğini düşünen meslek adaylarına yeni atılımlara cesaretlendirecek birikimi aktarımak, kendi işini kurmak isteyen öğrenci yada yeni mezun olmuş girişimci adaylarının işlerinde finansal ve muhasebesel bakış açısı kazandırarak başarılarına katkı sağlamak.

KİMLER KATILABİLİR 

Muhasebe-Finans konusunda profosyonel birikime sahip olmak ve etkili bir Muhasebe-Finans Yönetimi sergilemek isteyen üst düzey Yöneticiler, Genel Müdürler, CEO lar , İşverenler, Kendi işini kurmak isteyenler, Mesleğe yeni başlayan yönetici adayları.

EĞİTİMİN SİZE KATACAKLARI 

  • Akademik olarak mesleğinin en üst düzey belgelerine sahip , pratikte iş dünyasının ilk 500 firmaları içinde Muhasebe-Finans üst düzey yöneticiliklerinde bulunmuş eğitimcimizin 25 yıllık birikim ve çalışmalarının konsantre edilmiş, sizler için hazırlanmış çok özel sunumuna sahip olacaksınız.
  • Kariyeriniz için yöneticilerinizden, amirlerinizden alamadığınız destek ve hizmet içi eğitimi , mesleki gelişimi çok kısa zamanda bu eğitim ile gidermiş olacaksınız.
  • Kendi işinizi daha bilinçli, hesabınıza hakim, bütçe yaparak, uzun vadeli projeksiyonlar çizerek kendinizden emin bir şekilde yapacaksınız. İşinizin büyümesi sizi korkutmayacak…
  • Geriden gelen , kayıt giren muhasebeden- yönlendiren, analiz eden, şirkete yön veren Yönetim Muhasebesi vizyonuna geçiş yapacaksınız.

NEDEN BU EĞİTİMİ ALMALIYIM

Bir işveren olarak neden bu eğitmi almalıyım ? Finans ve Muhasebe Yönetimi yaptığınız ticaretin kayıtsal olarak rakkamlar ile ifadesidir. Yıllardır insanoğlu hesaplarına hakim olmak için bir çok metodlar uyguladı. Bakkal defteri diye tabir ettiğimiz en küçük bir işletmede bile bir defter ile hesaplar yazılı takip edilmek istendi. Günümüzde Finans ve Muhasebe tarihsel sürecin getirdiği ve modern hayatımızın da ihtiyaçları doğrultusunda Uluslararası da kabul görmüş bir sisteme sahiptir. Hal böyleyken işverenlerimizin hala kendi imkansızlıkları yada çıkmazları içinde hesaplarına hakim olmaya çalışmalar kimi zaman büyüme korkusu dahi getirmektedir. Bir çok işverenimizin finans ve muhasebesinde endişeler yaşamakta olduğunu, neler yapıldığına çok vakıf olmadığı için denetleme ve neler istedğini bilmekte çıkmazları olduğunu piyasadan bilmekteyiz. Güvenilir bir Muhasebeci ekibi çok katkı sağlamak ile birlikte güvenilir olmak hataya engel değildir. Dolayısı ile işveren olarak mutlaka kontrol edemediğiniz,hakim olamadığınız bir biriminiz olmamalı felsefesinde bu eğitim vazgeçilmezinizdir diye düşünüyoruz.

Genel Müdür , CEO olarak neden bu eğitimi almalıyım ? Günümüzde özellikle sanayi sektöründe Genel müdürlerimiz, Üst düzey yöneticilerimiz mesleki backraund title ile bu makamlara gelebilmektedir. Örneğin, İnşaat sektöründe uzun yıllar birikim sahibi olmuş ve yöneticilik vasfı olan bir İnşaat Mühendisinin yada Mimarın Genel Müdür olması , Tekstil sektöründe Tekstil Mühendisinin hakeza CEO olması gibi çok fazla pratize örnek bulmak mümkün. Ticari anlamda bir ürün yada hizmetin üretimi,temini,yapılması ,organizasyonu,satışı gibi süreçleri çok önemli olmakla birlikte eğer Genel Müdür iseniz bu noktada Muhasebe-Finans bilmiyorum diyemezsiniz. Mutlaka bir meslek mensubu gibi bu işi bilmeniz beklenmez fakat kurumu yönetecek asgari düzeyde yeterlilik sahibi olmak zorunluluğunuz kaçınılmazdır. Aksi takdirde binbir emekle , zahmetle yürüttüğünüz süreçlerin finansal enstrümanları kullanamamanızdan dolayı hepsinin önünüze ZARAR olarak çıkması az görülen bir durum değildir.

Meslek mensubu olarak neden bu eğitimi almalıyım ? İş hayatı aynı zamanda büyük bir rekabet ortamı içerir. Bu rekabet ortamı bazen o kadar kendini belli eder ki , her gün yüzyüze baktığınız iş arkadaşlarınızın dahi sürekli sizden iş saklamasına şahit olmuşunuzdur. İşimi öğrenmesin elimden alır, benim kadar bilmesin yerimi alır endişeleri üstten asta doğru hep vardır. Muhasebe mesleği olarak uzun yıllar eleman çalıştırıp sonuç hesaplarını göstermeyen meslek mensuplarını hepimiz duymuşuz,şahit olmuşuzdur. İş hayatı acımasızdır. İşi kendiniz gerekirse zorla almalısınız. Gösterilmiyorsa arayıp bulup öğrenmelisiniz. Kimse sizin kariyerinizi sizin kadar düşünmez. Bu eğitim sizin bu konudaki şikayetinizi yok edecek, tüm açıklarınızı kapatacak , kariyerinizi tamamen sizin kendinize bırakacak bir eğitim olduğu için almalısınız.

Yeni iş kuracağım neden bu eğitimi almalıyım ? Türkiye de her yıl binlence kobi firması yeniden kurulmakla birlikte, binlerce kobi de işyerini kapatmakta, ticari faaliyetine son vermektedir. Yapılan araştırmalara göre işyerini kapatan firmaların % 50 si sermaye yetersizliği , üretim,kalite,hizmet yetersizliklerinden dolayı kapatmakla birlikte kalan % 50 si finans ve muhasebe olarak ticarethanesini yönetemediği, programını bu düzeyde yapamadığı için kapatmak zorunda kalmıştır. Bütçe yapamamış, Nakit akışı uygulayamamış, maliyet Muhasebesini ,Kar-Zarar analizini yapamamış bir ticarethane % 50 bir kapanma riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle eğer iş kuracaksanız mutlaka bu eğitimi almalı ve finansal riskinizi minimize etmelisiniz.

EĞİTİM-1.BÖLÜM

Muhasebe Tanımı, İlkeleri, Muhasebe türleri
Şirket, Kurum, Gerçek kişi, Şahıs kavramları, şirket türleri
Veri Tanımı … Veri kaydı …Muhasebede Yevmiye kaydı ve dengeli kayıt sistemi tanımları…
Muhasebe de ; Varlıklar , Borçlar, Sermaye dengesi sistemi
Muhasebe de ” Hesap ” kavramı, Hesap Planı kurgusu , Hesap Planı sınıflandırmaları ve işleyişleri ( Döner Varlıklar, Duran Varlıklar, Kısa Vadeli Borçlar, Uzun Vadeli Borçlar, Özkaynaklar, Gelir Tablosu Hesapları, Gider Hesapları….. )
Muavin, Mizan tanımları , işleyiş ve içerikleri … Mizan okuma ve yorumlama teknikleri
Bilanço tanımı… İçerikleri … Bilanço okuma ve yorumlama teknikleri
Gelir Tablosu tanımı… İçerikleri… Gelir tablosu okuma ve yorumlama teknkikleri
Sigorta Prim Bildirgesi, Bordro uygulamaları, işçi, işveren kavramları ve vergi yükü karşılığı
Muhtasar beyannamesi tanımı, hangi vergileri içerir, uygulama ve örneklemeleri
KDV beyannamesi tanımı, tam istisna, ihracat kdv ve iade işlemi, uygulama ve örneklemeleri
Geçici vergi hesaplanması, Maliyet ,gider hesaplarının kapanması ve kar-zarara yansıması. Örneklemeler…
Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi , vergi oranı ve vergi hesaplama yöntemleri….
Yönetim Muhasebesi kapsamında Kar Merkezi, Masraf Merkezi tanımı ? Uygulama metodları, raporlaması ve örneklemeler.
Çek, Senet, Tahsilat-Tediye Makbuzu, Kesin Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubu, Banka Talimatları tanımları üzerine incelemeler…
Nakit akışı , Ödeme Planı, ortalama vade üzerinde örneklemeler…..
Bütçe tanımı … Bütçe hazırlama aşamaları … Aylık,yıllık bütçeleme teknikleri…
Mali Tablolar Analiz Teknikleri Analizleri ( Trend ve Yüzde analizleri, Cari devir hızı, Stok devir hızı, Özkaynak Oranı,Yabancı Kaynak Oranı)
Karlılık Analizleri ( Ürün, bölge ve dönem karlılıklarına yönelik örneklemeler)

EĞİTİM-1.BÖLÜM SAAT: 12 SAAT

EĞİTİM 2.BÖLÜM (UYGULAMA)
Luca Muhasebe Programı kullanıcı eğitimi 1
Windows Excel, Word Basic eğitimi 1
Uygulama Şirketi faaliyet projeksiyonu oluşturulması ( Sermaye, Aylık üretim-satış hedefleri, çalışan sayısı, üretim akışı, pazarlama vb) 1
Luca Web tabanlı Muhasebe projramı üzerinde Mali Sistemin Kurulması ( Şirket açma, Hesap Planı -Cari-Stok kodları-Masraf Merkezleri tanımlaması)
Luca programına kayıtlar : Fatura-İrsaliye-Gider Pusulası-Tahsilat-Tediye Makbuzlarının projeksiyon planına göre hazırlanan iş emirlerinin yoğun bir şekilde kullanımı ve Luca üzerinden kayıtlara alınması
Banka işlemlerinin projeksiyon planına göre hazırlanan iş emirlerinin yoğun bir şekilde uygulanması ve kayıtlara alınması.( Banka talimatları, çek-senet verme,alma kayıtlara girilmesi, yazışmalar)
Luca Muavin, Mizan çalışmaları, Cari ekstre dökümleri,mütabakatları.
Örnek şirket Bütçe ve Nakit akışı oluşturulması ve takibini yapmak
Örnek Şirket Masraf Merkezi, Kar Merkezi raporlarını oluşturmak.
Luca üzerinden aylık beyannamelerin hazırlanması ve E-Beyanname üzerinden gönderilmesi. ( Muhtasar,KDV,BA-BS formları)
Luca üzerinde Bordro hazırlama, tahakkuk kayıtlarını yapmak, SGK prim bildirgesi hazırlanması ve E-SGK üzerinden gönderilmesi.
Luca da aylık ,üç aylık, yıllık maliyet kayıtları kapanışı, gider hesapları kapanışı yapmak, Geçici vergi beyannamesi hazırlamak .
Luca da Bilanço ve Gelir Tablosu oluşturarak kesin mizanı çıkarmak, Kurumlar Vergisi Beyannamesini hazırlamak.
Luca da sene sonu kapanış kayıtlarının yapılması, Gelir-Gider hesaplarının kapatılarak dönemin bitirilmesi.

EĞİTİM 2.BÖLÜM (UYGULAMA):
48 SAAT

EĞİTİM TARİHİ: 29 TEMMUZ 2017

TOPLAM EĞİTİM SAAT: 60 SAAT

EĞİTMEN

CÜNEYT ÖZTÜRK (Cv ulaşmak için lütfen tıklayınız)

Detaylı bilgi ve sorularınız için cuneytozturk@halic.edu.tr mail adresinden ulaşabilirsiniz

PAYLAŞ