Images-loading

Bina ve Site Yönetimi Programı - (Kod: 2138)

Eğitim tarihleri: 12 – 13 – 19 – 20 Ocak 2019

BİNA VE SİTE YÖNETİMİ Dersi – Dr. M. Koray ERENTÜRK

Dersin Amacı, İçeriği ve Hedefleri:

Bu derste, bina ve site yönetimi kavramının tanımı, gelişimi ve kapsamı hakkında açıklamalar yapılacaktır. Bu doğrultuda bina ve site yönetiminin, kaynak kullanarak amaçlara ulaşma etkinliği tanımı ekseninde değerlendirmeler yapılacaktır.

Bina ve site yönetimi, içerdiği fonksiyonlar ve kapsamı bakımından kamu ve özel kurumların yanı sıra bireysel olarak kullanılan tüm bina ve sitelerde yaşam konforu ve kalitesinin artırılması ve verimli işletilmesi için gereksinim duyulan işlevleri yerine getirmek içindir. Dolayısı ile bina ve site yönetimi, hizmet sektöründe yer alan ve profesyonellerce icra edilmesi gereken bir dizi sistemli eylemlerden oluşmaktadır. Bina ve site Yönetimi Sektörü, yurt dışında özellikle Amerika ve İngiltere’de çok uzun yıllardır var olan, günümüzde üniversitelerin eğitim programlarına da alınmış, popülerliği artmakta olan bir sektördür. Özellikle Amerika’da bina ve site yöneticisi yaptığı işin tanımı olarak “şirketinizin ana faaliyet konuları dışında kalan her türlü iş
(non-core business)” demektedir. Bina ve site yönetimi en öz tanımı ile odağında insan ve hedefinde konfor olan yeni nesil çözümlerdir.

Bu derste özellikle bina ve site yönetimi sektöründen ve onun bağlantılı olduğu inşaat sektöründen çeşitli yöneticilerinde davet edilerek konuşmalar yapılacak, Avrupa Müktesebatına paralel olarak güncel uygulamalar anlatılacak örnek olaylar, tartışma,  vak’a çalışmalarını izleyerek gerçekleştirilecektir.

 • Bina ve site yönetimi Tanımı ve Kavramı
 • Avrupa ve Türkiye’de Bina ve site Yönetimi’nin Gelişimi
 • Bina site Yönetim Bütçesi
 • Türkiye’de Bina ve site Yönetimi Uygulamaları
 • Bina ve site Yönetimi Metodolojisi
 • Bina ve site Yönetimi Uygulamalarını Etkileyen Faktörler

YÖNETİM ve ORGANİZASYON Dersi – Prof. Dr. Muhteşem BARAN

Dersin Amacı, İçeriği ve Hedefleri:

Dersin ana amacı, işletme fonksiyonları ile ilgili genel bilgiler yanında yönetim ve organizasyonuna ilişkin temel bilgileri vermek ve “yönetim fonksiyonlarını” tanıtmaktır. Ayrıca yönetim bilimini daha iyi anlayabilmek için temel bazı kavramları, araçları ve terminolojiyi vermek, bir sistem olarak yönetim kavramını ele almak, yönetim kavram ve düşüncesinin, yönetsel fonksiyonlar aracılığı ile yerleşmesini sağlamaktır. Ders boyunca, katılımcıların, konu ile ilgili problemleri teşhis ve analiz ederek çözümlemesi yeteneğini geliştirmek için örnek olaylardan yararlanılacak, konularla ilgili ödevler verilecek, ders karşılıklı fikir alışverişinin oluştuğu bir ortamda yürütülecek ve katılımcılardan ders esnasında tartışmalara katılmaları beklenecektir,

 • Temel Kavramlar, Yönetim Süreci ve Özellikleri, Yönetim Labirenti
 • Sistem Yaklaşımı ve Durumsallık Yaklaşımı, Klasik ve Neo-klasik Yaklaşım, Yönetim Düşüncesinin Gelişimi
 • Yönetim Fonksiyonları: Karar Verme, Planlama Yöneltme, Yönlendirme, Kontrol
 • Yeni Yönetim Kavram ve Teknikleri (Adaptasyon Yaklaşımları, Popülasyon Ekolojisi Yaklaşımı, Globalleşme, Dış Kaynaklardan Yararlanma, Süreç Yenileme, Kıyaslama, Personeli Güçlendirme, Stratejik İttifaklar, Küçülme, Kademe Azaltma, Öğrenen Organizasyonlar)

HUKUK Dersi – Dr. M. Koray ERENTÜRK

Dersin Amacı, İçeriği ve Hedefleri:

Bu derste, bina ve site yönetiminde kullanılan hukuki alanlar üzerinde durulacaktır. Kat Mülkiyeti Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, Medeni Kanun, İş Kanunu, ve diğer kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hukuka uygun olarak yönetiminin Bina ve site Yönetimi’ nde nasıl uygulandığı anlatılacaktır.

Tedarikçiler, taşeronlar, çalışanlar ve 3. şahıslarla yapılacak sözleşmelerin hukuki açıdan incelenmesi sağlanacak ve çeşitli örneklerle pekiştirilmesi sağlanacaktır.

Ülkemizde Bina ve site Yönetimi için kullanılan kanunların yeterliliği konularında tartışmalar, vak’a çalışmalarının yanı sıra Avrupa’ daki mevcut uygulamalar ile karşılaştırmalar yapılacaktır.

 • Bina ve site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Kanunu
 • Yönetim Planları
 • Bina ve site Yönetimi ve İş Yasası
 • 5188 Sayılı Özel Güvenlik Yasası
 • Bina ve site Yönetiminde Sözleşmeler ve Kriterleri
 • Diğer Uygulama ve Mevzuatlar

Kimler Katılabilir

 • Bina ve sitelerde Yöneticilik yapmak ve/veya hizmeti vermek isteyenler
 • Bina ve Site Yöneticileri
 • Bina ve Site Kat malikleri
 • Emlak danışmanları
 • Profesyonel yönetim şirketleri yönetici ve/veya çalışanları
 • Bina ve sitelerde hizmet veren çalışanlar

Eğitim Günleri: 2 Hafta (Cumartesi- Pazar)

Eğitim Süresi: 24 Saat

Eğitim Ücreti: 1.000 TL (KDV Dahil)

PAYLAŞ