Images-loading

Avrupa Birliği Projeleri Ve Hibeler Programı

Genel Bakış

Türkiye-AB arasında “Mali Yardımlar” kapsamında AB tarafından verilen hibe ve destekler, 2014-2020 Döneminde tekrar edilecektir. 2014-2020 Dönemi’ni kapsayacak yeni mali ve işbirliği paketi hemen her alanda yenilikleri ve destekleri kapsamaktadır. Hibeler sadece AB tarafından verilmemektedir. Bunun dışında, Kalkınma Ajansları, TUBİTAK, Ulusal Ajans, Büyükelçilikler, Dünya Bankası, diğer fonlar da projelere hibe veya mali destek vermektedir. Bu çerçevede tüm projelerin hazırlanması artık “Proje Döngüsü Yönetimi (PDY)” ile olmaktadır ve bu eğitim programı sayesinde sertifikalı öğrenimi ve proje yazma becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu Program Kimler İçin?

Bu seminere akademisyenler, öğrenciler, proje yazma konusunda istekli kişiler, STK temsilcileri, meslek edinmek isteyenler, iş gelişimi sağlamak isteyenler katılabilirler.

Bilgiler

 • Proje Döngüsü Yönetimi
 • Proje Bütçesi Uygunluğu Bilimselliği
 • Proje Tanımı
 • Mekanizma
 • Proje İçeriği
 • Fırsat Eşitliği
 • Proje Ekibi
 • İş Planı
 • Planlama Evresi
 • Disiplinlerarası Bağ
 • MÇM
 • Yaklaşım
 • Objektifliği
 • Makro Hedefler
 • Projenin Yöneticileri
 • Bütçe
 • Katma Değeri
 • Mikro Hedefler
 • Analiz Evresi
 • Şeffaflık
 • İnovasyon
 • Paydaşlık

Belgelendirme

Eğitime katılan kişilere T.C. Haliç Üniversitesi Sertifikası verilecektir.

Eğitim  Süresi

14  saat.

PAYLAŞ