Images-loading

Anlamlı İletişim Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim süresince iş ve özel yaşamımızın her anında ihtiyaç duyduğumuz etkili iletişim becerileri, vaka çalışmaları ve interaktif bir içerik ile katılımcıya aktarılacaktır.

Eğitim İçeriği ve Ders Programı

Temel İletişim Becerileri
Dinleme, Empati, Açık ve Savunmacı İletişim, Etkili Geribildirim
Kişisel Benlik Algısı
Açık Alan, Kör Alan, Gizli Alan, Bilinmeyen Alan
İletişimde Bir Ekol: TA
Kişisel Yetkinlik
Vizyon, Misyon, Değerler, Kişisel Motivasyon, Kişisel İmaj ve İletişim
Takımlarda Etkili İletişim
Sınırları Bilerek İletişim
İletişimde Anti-Mobing Bilinci
Müşteri Memnuniyeti
Mutlu Çalışan Mutlu Müşteri
Müşteri/Çalışan İlişkilerinde Viking Formülü
Müşteri/Çalışan İle Anlamlı, Tutarlı ve Sürdürülebilir İletişim
Değerlendirme (Katılımcıdan nitel ve nicel veri alınarak, süreç değerlendirilecektir.)

Katılım Şartları

Yöneticiler, IK bölümü çalışanları ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen herkes katılabilir.

Belgelendirme

Programa devam koşulunu sağlayan katılımcılar Haliç Üniversitesi tarafından sertifika almaya hak kazanacaktır.

Eğitim Süresi

60 saat.

PAYLAŞ