Images-loading

Aci̇l Durum Eği̇ti̇ci̇ Eği̇ti̇mi̇ Serti̇fi̇ka Programi

EĞİTİMİN AMACI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’te yer alan; İşverenin yükümlülükleri “Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar” hükümlerine göre, doğru davranış biçimi kazandırmak amacıyla yetişkinlere acil durum eğitimlerinin verilebilmesini sağlamak.

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ
Çalışanlara Acil Durum Eğitimi vermek isteyen;

 1. Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü), lisans (mühendislik, mimarlık, inşaat) programında okuyan ya da mezun olanlar,
 2. A, B veya C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,
 3. İş güvenliği uzman adayları,
 4. İSG Ekiplerinde görevli yetkililer,
 5. Eğiticiler

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Yönetim tanımları
  • Yönetim kavramı
  • Olay yönetimi
  • Acil durum yönetimi,
  • Kriz yönetimi
  • Afet yönetimi
 • Afet yönetimi ve aşamaları
  • Afet tanımı ve çeşitleri
  • Afet -acil durum arasındaki farklar
  • Afet yönetimi özellikleri ve ilkeleri
  • Afet yönetiminin aşamaları
   • Afet risk ve zararlarının azaltılması
   • Afetlere hazırlık
   • Afetlere Müdahale
   • Afet iyileştirmesi
  • Afet ve acil durum servisleri
  • Eğitim ve projeler
  • Afet haberleşmesi
 • Acil Durum Yönetimi
  • Mevzuat
   • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
   • İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik
   • İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
   • Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik
   • İlk yardım yönetmeliği
   • Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında yönetmelik
   • İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği
   • Makine emniyeti yönetmeliği
   • Asansör bakım ve işletme yönetmeliği
   • Okullarda afet ve acil durum yönetimi planı-AFAD
   • Hastane afet ve acil durum planları yönetmeliği
   • Tehlike sınıfları tebliği
  • Etkili ve sonuç alıcı bir planın hazırlanmasına yönelik esaslar
   • Plan ve planlama kavramları,
   • Planlamanın önemi ve ilkeleri
   • Plan hazırlık süreci,
   • Kapsam belirleme ve düzenleme
  • İşyerlerinde acil durum planı hazırlanması
   • Acil durum planı kavramı ve amaçları
   • Acil durum yönetimi aşamaları
   • Acil durumlara yönelik yükümlülükler ve sorumluluklar
   • Acil durum planı içeriği ve ekleri
   • Acil durum planlaması aşamaları
    • Acil durumların belirlenmesi ve acil durum temel risk analiz raporunun hazırlanması (Tehlike, maruziyet ve savunmasızlık kavramları)
    • Tehlike profilinin hazırlanması ve senaryoların oluşturulması
     • Deprem
     • Heyelan, çığ ve sel baskını
     • Yangın
     • Asansör kazaları
     • İşyeri kazaları
     • Elektrik kesintileri
     • Gıda zehirlenmeleri
     • Yıldırım düşmesi
     • Terörist saldırılar
     • Şüpheli paket bırakılması
     • Çalışan odaklı acil durumlar
     • Sızıntı ve kirlilik
     • Fırtına veya hortum
     • Büyük çapta hırsızlık
     • Sabotaj
    • Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin alınması
     • Organizasyon teşkili ve görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi, görev tanımlarının yapılması
     • Müdahale ekipmanlarının hazırlanması, bulunacakları yerlerin belirlenmesi(acil durum istasyonları),kullanım eğitimi ve bakımlarının planlanması
     • Uyarı işaretlerinin ve yazılarının konulması
     • Müşteri ve ziyaretçilerin bilgilendirilmesi
     • Güvenli yer/toplanma noktalarının belirlenmesi ve işaretlenmesi
     • Uyarı sisteminin tesisi ve yapılacak anonsların belirlenmesi
     • Haberleşme
    • Müdahale ve tahliye yöntemleri
     • Kat planlarının hazırlanması ve sorumluların belirlenmesi
     • İşaretlemelerin yapılması
     • Alarmın duyulmasını müteakip yapılacak işlemler ve tahliye planlaması(Engelli, çocuk, ziyaretçiler, müşteriler dâhil)
     • Güvenli yer/toplanma noktasında yapılacak işlemler
     • Arama-kurtarma çalışmaları
     • Raporlama
    • Acil durumun sona ermesinden sonra yapılacak işler
    • Eğitim ve tatbikatların planlanması, kayıtların tutulması
 • Kontrol ve denetim
  • Nasıl yapılır?
  • Kontrol formu hazırlanması
  • Geri bildirim
 • Acil durumlarda basın ve halkla ilişkiler

EĞİTİM DETAYLARI

 Eğitim süresi                             :

Eğitim Tarihleri                         :

Eğitim Günleri                           :             Cumartesi – Pazar

Eğitim Saatleri                           :             09.00 – 17.00

Program Ücreti                         :

Eğitimin Yapılacağı Yer             :             T.C. Haliç Üniversitesi

Adres                                           :            Sütlüce Mah. No: 82, İmrahor Cd., 34445 Beyoğlu/İstanbul

Bilgi ve kayıt için                        :            444 2 542  –  halicsem@halic.edu.tr

PAYLAŞ