Images-loading

Ayhan Sürek

Ayhan Sürek

Ayhan Sürek

Hacettepe Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Yönetimi Bölümünden 1979 yılında mezun olduktan sonra 10 yıl süre ile STFA Holding’in yurt içi ve yurt dışı projelerinde çeşitli kademelerde çalıştı, yöneticilik ve bölge temsilciliği yaptı. 1989-1995 yılları arasında yine aynı Holding’de sistem ve organizasyon müdürlüğü ve daha sonrada kurumsallaşma projesinden sorumlu genel müdürlüğü görevlerinde bulundu.

1995-2000 yılları arasında kendi kurduğu İMC Danışmanlık adlı firmada çeşitli şirketlere organizasyon, reorganizasyon, kriz yönetimi ve kurumsallaşma konularında danışmanlık yaptı.

Bugüne kadar üstün zihinsel yetenekli çocukların özel eğitimi için kurulan TEVİTÖL Özel İnanç Türkeş Lisesi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ve “University of Management and Design” isimli yüksek öğretim kurumlarının kuruluşunda üst düzey yönetim görevleri üstlenen Ayhan Sürek,  halen İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nde mütevelli heyet üyeliği ve çeşitli özel sektör kuruluşları için bağımsız danışmanlık yapmaktadır.